Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2017 שירה

מי כתב את ספר הזוהר על פי המסורת ועל פי המחקר?

על פי המחקר מי גר בכפר נחום לאור בית הכנסת שנמצא שם?

מה ההבדל בין בית כנסת ספרדי לאשכנזי

על מה תדברי בבית כנסת אבוהב בצפת?

מהו מקור המים של הבניאס?

מה תספר על הסרטבא

מהו אתר השומרוני הטוב?

ערוך לי תצפית מהר הזיתים בתקופה הצלבנית – מה רואים?

מה הקשר בין חדר הסעודה האחרונה לבין קבר דוד?

תאר לתייר את מרקם החיים בירושלים של זמננו?

מותר לעלות להר הבית?

אלו מגרשים יש צמוד לעיר העתיקה בירושלים?

אלו מצוות יסוד יש באיסלאם?

בילויים באילת – מה תציעי לקבוצה שרוצה אטרקציות?

איפה ניתן לראות חקלאות מדברית בערבה?