Contact Me
Home Img

נוה צדק

“נוה צדק” היה שמה של השכונה היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ ליפו.

ברבות השנים השכונה התישנה ואף תוכננה להריסה.

כיום השכונה מתאפיינת בשימור מוקפד ואיכותי, המשלב אזורי מסעדות וקניות, סביב מרכז לימוד מחול (“סוזאן דלאל”).

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת ענין להורים:    

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

שדרות רוטשילד
  היכל העצמאות 
יפו