Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

סוגר חשבון עם טיטוס 2

הקולוסיאום וקשת טיטוס

בכל הפיאצות הרבה הודים.

מנסים למכור לייזרים ומעופפים צבעוניים.

בעיני זה מפגע תאורתי, אבל העיריה כנראה לא חושבת כך.
ארוחת ערב מוזמנת במסעדה איטלקית משובחת.

מצוין, אבל כעבור ארבעה ימים נתחנן לאוכל אחר. כמה אוכל איטלקי אפשר לאכול??

למחרת הולכים ל”קולוסיאום” ו”קשת טיטוס“.

האמפיתאטרון הגדול בעולם נבנה בין 72 ל80 לסה”נ ע”י הקיסרים הפלביאנים מההון ששדדו מהמקדש היהודי בירושלים.

בשנות ה90 מחקר עלה על שרידי האותיות המנציחות זאת (ראה בהרחבה כאן, פיסקה “כתובת הבנייה של אספסיאנוס”).

מציאת הכתובת מרגשת אותי.

תצפית על הארנה מעוררת השתאות וחלחלה.

פאר הטכנולוגיה הרומית כדי ליצור מופעי דמים כדי לשעשע הקהל הרומאי.

עד 50,000 איש יכלו לצפות בהוצאתם להורג של פושעים, יהודים, ובהמשך נוצרים ע”י חיות וגלדיאטורים.

אם תנסה להילחם חזרה רק תשעשע יותר את הקהל.  

אני הייתי שורק בבוז לקהל עד שהרומח היה ננעץ בי.

ממול אני מבחין בקשת טיטוס.

אני מתרגש כשאני מבחין במנורה.  

בכל סיור והרצאה על תולדות ירושלים אני מציג צילום של מנורה זו, והנה אני מול הדבר האמיתי.

בפרץ חצי ספונטני, אני מבקש מאישתי להקליט, ואני פורץ במונולוג אל טיטוס על כך שהוא ואביו אכן זיינו ליהודים את הצורה במסגרת תאבת בצע רומית ממוסדת, אך כעבור שלוש מאות שנה, אותו ממסד (!) יהפוך יהודי לאל:

כיום, אדון טיטוס, כל המקדשים ברומא מוקדשים ל-יהודים!, ישו, מרים, שמעון-יונה (פטרוס), וכל ה”שליחים”, כולם הרי יהודים!  טוויסט מדהים של ההיסטורי, לא כן אדון טיטוס?”
“אז מי כבש את מי??
אה כן – והיהודים הצליחו ב1948 ליצור מחדש ישות עצמאית, להחיות את השפה, וליצור כלכלה איתנה.
לטינית, מנגד, היא שפה מתה, והמדינה והכלכלה של איטליה כולה מנוהלת על ידי מאפיה.  אפילו האוכל הרומאי הוחלף בפסטה, יבוא מסין.  סאלוט אדון טיטוס! מאפיה ממוסדת, זה מה שנשאר מהמורשת שלך!!
אני נרגע, ואנחנו הולכים לאזור חנויות האופנה.

בכל זאת, גם אישתי פה.

..גלדיאטורית בחזית הקולוסיאום

חזית הקולוסיאום

בתוך הקולוסיאום

בתוך הקולוסיאום

 

הכתובת המכילה שרידי תיאור כיבוש ובזיזת מקדש היהודים בירושלים בשנת 70 לסה"נ

הכתובת בקולוסיאום המכילה שרידי תיאור כיבוש ובזיזת מקדש היהודים בירושלים בשנת 70 לסה”נ

 

מתחת לקשת טיטוס

מתחת לקשת טיטוס

המשך (סוגר חשבון עם טיטוס 3)