Contact Me
Home Img

עזאזל

ג’אבל מונטאר הוא הנקודה הגבוהה ביותר בצפון מדבר יהודה.

בתקופה הביזנטית היה בו מנזר.

יתכן וזו הנקודה בה הכהן הגדול היה משליך עז לתהום (“עז אזל”) כחלק ממנהג יום כיפור בימי בית המקדש. ממנהג זה נוצר הביטוי “עזאזל”.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת כיף להורים:     

רמת אקסטרים:       +

.

אטרקציות נוספות באזור

טיול גיפים למדבר יהודה
  מר סבא
  מנהרה סודית תחת הורקניה