Contact Me
Home Img

עיר דויד

“עיר דויד” הוא הכינוי למדרון היורד משער האשפות ועד בריכת השילוח. חפירות במתחם חשפו עדויות חשובות לגרעינה של ירושלים ההיסטורי, מימי הכנענים, ועד לתקופה הביזנטית. חשובים ומענינים במיוחד השרידים של ירושלים של ימי דויד ושלמה, ועד חורבנה בימי הבבלים. 

ניתן גם ללכת במערכות תת-קרקעיות שנחצבו לפני אלפי שנים לשינוע מי מעין הגיחון. חוויתית במיוחד ההליכה ב”תעלת חזקיהו “, וניתן לשלב גם הליכה בתוך מערכת הביוב של ירושלים בתקופה הרומית, שמסתימת מול הכותל המערבי (!).

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:      +

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:       +

.

אטרקציות נוספות באזור

תעלת חזקיהו
  הכותל המערבי
  הרובע היהודי