Contact Me
Home Img

עכו

מהערים העתיקות בעולם, שמיושבות עד ימינו, בעיקר בשל מפרץ העגינה הטבעי שקיים בה. 

התקופה החשובה בתולדות עכו היא התקופה הצלבנית המאוחרית, בה היתה עכו בירת הצלבנים. 

מתקופה זו שרידים מרשימים במיוחד שנחשפו במקומות שונים. 

בעיר העתיקה גם שוק ססגוני של אוכולסיית העיר הערבית.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:     

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:     

.

אטרקציות נוספות באזור

ראש הנקרה 
  הפלגת אקסטרים בסירת “טורנדו” מול הנקרות   
  הגנים הבאהים בחיפה