Contact Me
Home Img

עשרת הדיברות לבחינה בע”פ

“עשרת הדיברות” להופעה בבחינה בע”פ.

הבחינה בע”פ בודקת באופן ישיר את הידע שלך על נושא שבחרת, ועל הדרכה בכלל רחבי ארץ-ישראל. עם זאת אתה גם נבחן על הופעה ובטחון עצמי. “חמשת הדברות” הראשונות מתיחסות לתוכן הבחינה ולהכנה אליה, ואילו “חמשת הדיברות” האחרונות מתיחסות להופעה עצמה, והתמודדות עם המצבים שלא רצית שיקרו, אך יתכן (מאד) ויקרו..

הכנת הידע \ תוכן

1. בחירת נושא: כדאי לבחור נושא מוכר וקרוב לליבך, וגם אז לעבור עליו שוב, ולעומק.

2. עזרים: אפשר ורצוי להכין עזרים מרשימים לקטע ההדרכה.

אפשר להכניס חומרים – כמו: תנ”ך, ברית חדשה, אטלס, אי-פאד, קטע מוסיקה, לייזר, רפליקה של מטבע, וכו’..

אבל: אם מדובר בציטוט מהתנ”ך אין זמן לעלעל בהם ולחפש את התשובה. אם שלפת במקרה בשנייה בעמוד הנכון– טוב. יותר סביר להניח שלא יתנו לך זמן לחפש ויבקשו את התשובה בעל – פה מידיעותיך.

3. ידע סביבתי לנושא: כל בחינה בע”פ מתרחבת מהנושא הנבחר. הדרכת על הכנסיות שעל הר תבור? – סביר להניח שתשאל – ומה רואים משם?; הדרכת על מלחמת שאול בגלבוע? – צריך להכיר את תצפית היישובים והנוף מהגלבוע; הדרכת על הטמפלרים בבית לחם הגלילית? –  עליך להכיר את שמות מושבות הטמפלרים האחרות בכל הארץ – סיפורן וסדר הקמתן.

4. ידע גיאוגרפי ותיירותי כללי: תמיד תשאל על יש להכיר היטב את גבולות יחידות הנוף והאזורים בכל הארץ (מה גבולות הגולן?, מה אורכה של המדינה?), כמו גם שאלת סוכן טריויאלית (“מהו סיור אופציונלי?”, “מה זה חדר טווין לעומת דאבל בד?”)

5. ירושלים: תמיד יופיעו שאלות רבות על ירושלים. זה חלק מובנה.

 

הכנת ההופעה

6. לבוש: לא מצפים לראות מדריך טיולים “זרוק”, אלא מורה דרך מכובד ומסודר.  אין להגיע בהופעה מוזנחת!.

7. בטחון עצמי: לא יודע את התשובה במדויק? לא להראות “מצוקה נפשית”. נבחן שלא יודע את התשובה כהלכה, וזה נראה כאילו הוא עומד להתמוטט בכל רגע.. או שהוא תופס את ראשו בין שתי ידיו כאילו אסון קרה.. זה אכן יגמר בכשלון!

יש לעמוד בביטחון. לא להשפיל עיניים. לא לגמגם. המתודיקה שלך כמדריך חשובה ביותר!. מה עושים אם לא יודעים? –

8. עדיף לאמר “לא יודע”: אם אינך יודע את התשובה לשאלה שנשאלת – ואין לך בכלל כיוון – עדיף שתאמר – אינני יודע/ אינני זוכר ולא –  מאשר “תחרבש” ותמציא תשובות.

יושבים שם 4 בוחנים ידענים ועוד מספר צופים. כולם יודעים את התשובה הנכונה. כשאתה ממציא אתה גורם לעצמך יותר נזק. אי ידיעה של 2-3 שאלות לא תכשיל אותך!!

9. אבל לא להודות בהעדרויות: מנגד אין טעם לומר: “אני לא יודע כי לא הייתי בסיור הזה” – זה גול עצמי. תפקידך להשלים סיורים שבהם לא נכחת.

כמו כן, אין טעם לומר: ” לא למדנו. לא לקחו אותנו לשם במהלך הקורס” – זה לא רלוונטי מבחינת הבוחנים. עליך להכיר ברמה טובה את כל הארץ, וזה נשמע כמו תירוץ.

10. ענווה: יש להתנהג בצורה המכבדת את הבוחנים. אין זה המקום להתווכח איתם, לערער על דעתם, לזלזל בדבריהם, לנסח עבורם את השאלה מחדש וכו’. בוא בענווה ובכבוד לבוחנים שמולם אתה עומד.