Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

פרופסור אברהם נגב ז”ל

אברהם כבר היה בגיל גמלאות כאשר התחלתי את לימודי ב1991, אבל הספקתי לעשות אצלו קורס אחד על, איך לא, הנבטים והנגב.

הפניה כעבור שנים מביתו, אילת נגב, לערוך ספר חדש שכתב היתה כבוד גדול בשבילי. בילינו יחד שעות בביתו בניות, מלבנים סוגיות שעלו מהקריאה של זכרונותיו ומאמריו.

לצערי הספר לא יצא לאור. אילת גנזה את הפרויקט. וכעבור כמה שנים המחלה גנזה את אברהם.

אך היו לי לא מעט “שעות נגב”, ובהם התועדתי לאישיותו יוצאת הדופן של אברהם – חקלאי “קשה עורף” מחד, ואינטלקטואל יוצא דופן מאידך; איש שטח, איש מדבר, איש מחקר, איש שיחה ושיח, איש יקר.

יהיה זכרו ברוך.

Avarham_Negev

אברהם מעיין בחלק מ10,500 מטבעות הכסף שמצא בכד בממשית. עד היום נחשבת מציאה זו למטמון הגדול ביותר שהתגלה אי פעם בישראל.