Contact Me
Home Img

פרופסור דן בר”ג ז”ל

כאשר נועם הציע לי משרת עוזר אוצר אוסף המטבעות של האוניברסיטה העברית חששתי, כיון שהאוצר היה המרצה הקשוח, פרופסור דן בר”ג.

ה”בוס” החדש שלי תחילה היה ספקן לגבי יכולותי, אך בהמשך נרקמה בינינו מערכת יחסים חמה ואוהדת, ששיאה כאשר דן הציע לי לפרסם את אוסף מטבעות היטורים הנדיר שהוא רכש לאוסף המכון כעבודת גמר.

היה זה כבוד גדול לחקור ולפרסם מטבעות אלו בהנהגתו, ובהמשך דן אף עודד אותי לפרסם מאמר שהתפתח ממחקר המטבעות הללו.

דן עצמו עבר אז תקופה לא קלה של גרושים, ובשלב מסוים הסתגר מסביבתו. בהמשך מחלה הכריעה אותו, והוא בן 74.

תמיד אזכור לו לטובה את שנינותו, למדנותו, וחוש ההומור היחודי שלו.

יהי זכרו ברוך