Contact Me
Home Img

פרופסור יעקב משורר ז”ל

בית יפה בתלפיות, קומה שניה, חדר עמוס ספרים. את רובם אני מזהה מהספריה לארכיאולוגיה.

כולם בתחום אהבתו הגדולה של יעקב- נומיסמטיקה. וכשאני מציג ליעקב את תחום המחקר שלי (מטבעות היטורים), נפקחות עיניו.

הוא מוציא קלסר יחודי ובו תמונות של מטבעות שהוא גזר ואסף. הוא מציג בפני תמונות של מטבעות יטורים שלא היכרתי. מתפעל מהמטבעות שאני איתרתי.

יעקב תמיד שידר תחושת איכפתיות שהמריצה אותי להמשיך ולהתמקד בחקר מטבעות עתיקים.

ולולא מחלת הסרטן הארורה מי יודע, אולי הייתי נשאר בתחום.

הוא נשאר בתחום, עד כלות כוחותיו, ועד היום הוא האיש המזוהה ביותר עם מטבעות עתיקים, במיוחד עם מטבעות היהודים.

אבידה גדולה, גם במישור המקצועי, גם במישור האישי.

יהי זכרו ברוך.

יעקב משורר