Contact Me
Home Img

קברי הקדרון

“קברי הקדרון” הוא השם למצבות קבורה אדירות שנחצבו באבן בעמק שמול הר הבית.

“יד אבשלום” מיוחס במסורת היהודית לקברו של אבשלום, בנו המורד של דויד המלך.

בפועל זהו קבר של אצולה יהודית (אולי כהן גדול?) המאוחר בכאלף שנה לימי דויד.

“קבר בני חזיר” מזוהה כקבר משפחות כוהנים מהמאה הראשונה לסה”נ בזכות כתובת שהשתמרה בכניסה.

מתחמי הקבורה הללו הן תזכורת לתקופת הפאר של ירושלים בימי בית המקדש השני.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:   

רמת  ענין להורים:     

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

עיר דויד
  תצפית הר הזיתים 
הכותל המערבי