Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

רונית פורר, המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית

דני יקירי

אנחנו עובדים ביחד כבר כמעט שלוש שנים, ואני שמחה מאד על האפשרות לומר לך כמה מילים.

קודם ברמה האישית כיף לעבוד איתך!,

אבל יותר חשוב מכך – הפידבקים שאני מקבלת מהקבוצות נהדרים – מקצועיות, חוש הומור והרבה סבלנות והקשבה.

מאחלת לנו עוד שנים רבות של עבודה משותפת,

רונית פורר

המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית.