Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שולה לבני

שלום דני,

רציתי להודות על ההדרכה. החברה היו מאד מרוצים מהאתרים שנבחרו  ומרמת הפרוט בהדרכה.

כל טוב ולהשתמע

שולה לבני,

מחלקת הנדסה ביו-רפואית

הטכניון.