Contact Me
Home Img

ציורי שחזור מראה כנסיית הקבר בתקופה הביזנטית

שני השחזורים הללו של כנסיית הקבר הם מעשה ידיו המופלאות של האומן הצייר באלאג’ בלוג.

התמונות הללו מצוינות להסבר המראה המקורי של מתחם כנסיית הקבר בתקופה הביזנטית, ונקודת מוצא להסבר מראה כנסיית הקבר כיום.

אני ממליץ להדפיס אותם בגודל A3 , ולניילן.

מומלץ במיוחד לשלוף אותם כשעומדים מול “זלטימו”, או מול הכניסה הנוכחית לכנסיית הקבר.

.

ניתן לרכוש את התמונות הללו מהאתר שלו:

http://www.archaeologyillustrated.com/node/121

http://www.archaeologyillustrated.com/node/120

עלות כל תמונה 5$.