Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שקד ברקת, מכון דיויס, האוניברסיטה העברית

דני

תודה רבה על ההדרכה המעולה היום

נהננו מכל רגע

.. אני מעריך מאוד את יכולת ההדרכה שלך

והתגובות של המשתתפים מעידות בעד עצמן

להתראות בקרוב

שקד