Contact Me
Home Img

מו”פ חצבה

תחנת יאיר \ מו”פ ערבה הוא תחנת נסיונות, מחקרים ופיתוחים חקלאי בלב הערבה השואף לקדם פיתוח חקלאי מדברי.

בעונות מסוימות ניתן גם לטעום מהתוצרות של המרכז.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:   

רמת כיף להורים:    

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

מעלה העקרבים הרומי
  ממשית
  תמנע