Contact Me
Home Img

תל צרעה

תל צרעה נמצא על גבעה גבוהה לצד כביש בית-שמש ירושלים. 

בתקופת המקרא התל היה אזור פעילותו של שמשון. 

כיום המסורת היהודית מזהה בפסגת התל את קברו של שמשון ואביו (מנוח).

לצד התל דרך נופית עבירה לכל רכב.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת ענין להורים:   

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

דרך בורמה
  תל בית שמש  
  מרישה