Contact Me
Home Img

תעלת חזקיהו

“תעלת חזקיהו” הוא הכינוי לתעלה שמובילה עד היום את מי הגיחון לאזור בריכת השילוח. ההנחה היא שתעלה זו נחצבה ע”י המלך חזקיהו, בציפיה למצור ע”י האשורים. אכן ב701 לפנה”ס סנחריב מלך אשור תקף את ירושלים, אך נכשל לכבוש אותה, אולי גם בגלל אותה תעלת מים סודית. כיום ניתן ללכת בתעלה, אך היא מצריכה סנדלים, פנסים, ובעיקר – אומץ ! 🙂 

אורך התעלה הוא 540 מ’ לערך וההליכה נמשכת כ25 דקות.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:      +

רמת כיף להורים:      + 

רמת אקסטרים:       +

.

אטרקציות נוספות באזור

עיר דויד 
  הכותל המערבי 
  הרובע היהודי