Contact Me
Home Img

2011 מבחן חורף חלק ב

                                                                                                   כסלו תש”עב

                                                                                                                                    דצמבר 2011

                                                                                                                                     2011-0015-382

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שעתיים וחצי

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

סטודנטים לאנתרופולוגיה מחו”ל מתעניינים בדתות בגליל בתקופתנו.

היציאה לסיור מנצרת ביום ב’ בשעה 08:00, והסיום בצפת  ביום ג’, בשעה 19:00.

הערות:

 1. חובה להיצמד לגבולות המפה.
 2. חובה לכלול שני אתרים דתיים בנצרות (לא פחות ולא יותר) ושני אתרים דתיים בצפת (לא פחות ולא יותר).
 3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.
 4. בתכנון המסלול עליך לייצג ארבע דתות שונות לכל הפחות ולהתייחס למקומות שונים בנוסף לנצרות ולצפת.

קבוצה מספר 2:

חוג מטיילים מסיירים באתרים צלבניים וממלוכים בדגש היסטורי, ארכיאולוגי וארכיטקטוני במישור החוף, איזור ירושלים וירושלים.

היציאה לסיור מהרצליה ביום ב’ בשעה 08:00 והסיום בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. חובה להיצמד לגבולות המפה.
 2. על הסיור לכלול יום מלא במישור החוף ואיזור ירושלים (לא פחות ולא יותר) ויום מלא בירושלים (לא פחות ולא יותר).
 3. חובה לכלול בסיור לפחות שני אתרים ממלוכים (הם יכולים להיות סמוכים או מרוחקים זה מזה אך בתוך האיזור שהוגדר).
 4. אין לכלול במסלול את תחנות הויה דולורוזה.
 5. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

קבוצה מספר 3:

עליכם לתכנן סיור לקבוצת “תגלית” בושא התיישבות בדרום הארץ לאורך הדורות.

היציאה לסיור מאשדוד ביום ב’ בשעה 08:00, הסיום בירוחם ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. יש להיצמד לגבולות המפה
 2. על הסיור לייצג לפחות ארבע תקופות, כולל ההתיישבות הציונית.
 3. היום הראשון של הסיור יהיה בין אשדוד לבאר שבע והיום השני מדרום לבאר שבע.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

                                                                                                          בהצלחה!