Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

2011 מבחן קיץ חלק ב

                                                                                                            אייר תשע”א

                                                                                                                                                מאי 2011

                                                                                                                                                2011-15-131

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שעתיים וחצי

 

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

 

קבוצה מספר 1:

קבוצת ישראלים גילאי 45-50 מתעניינת בהתיישבות היהודית ובמפעל הציוני בעת החדשה באיזור העמקים, הגליל התחתון והכנרת.

היציאה לסיור מעפולה  ביום ב’ בשעה 08:00, והסיום בבית שאן  ביום ג’, בשעה 19:00.

הערות:

  1. חובה להיצמד לגבולות המפה ולכלול את כל האיזורים הבאים: יום אחד בעמקים (ניתן לפצלו לשני הימים), חצי יום בגליל התחתון, חצי יום באזור הכנרת.
  2. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא הסיור.

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת מהנדסי מים מארצות הברית מתעניינת בטכנולוגית מפעלי ומתקני מים בארץ ישראל בתקופות השונות בעבר ובהווה.

הסיור יתקיים במישור החוף, באיזור ההר ובירושלים. היציאה לסיור מקיסריה ביום ב’ בשעה 08:00 והסיום בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

  1. יש להתייחס לכל הפחות לשני מפעלי או מתקני מים מהעת העתיקה ולמפעל מים אחד מההווה.
  2. יש להיצמד לגבולות המפה וחובה לכלול את האיזורים הבאים: מישור החוף, הרי יהודה וירושלים.
  3. יש לסייר לכל הפחות חצי יום במישור החוף וחצי יום בירושלים. 
  4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת צליינים אורתודוכסיים מיוון ומרוסיה מגיעה לסיור באתרים באיזור מדבר יהודה, הבקעה וירושלים.  היציאה לסיור מערד ביום ב’ בשעה 08:00, הסיום בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

  1. יש להיצמד לגבולות המפה ולהקדיש את היום הראשון לבקעה ולמדבר יהודה (לא פחות ולא יותר) ואת היום השני לירושלים (לא פחות ולא יותר)
  2. נקודת ההרחבה חייבת להיות אתר דתי המקודש לצליינים האורתודוכסיים. 


                                                                                                          בהצלחה!