Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

המלצות לערכה של מורה דרך

“מדונה”

מכשיר חיוני להדרכת קבוצות מעל 20-30 איש, אם כי יש להשתמש בו בחכמה(!) –  שימוש בו במקומות צפופים יחשב ל”זיהום סביבתי” וגם יפריע למדריכים אחרים. ניתן לרכוש מגוון מכשירים באתרי אינטרנט כגון “טרטל“. החל מ310 ש”ח למכשיר.

לייזר ירוק

מכשיר מדהים, המסוגל להצביע גם באור יום מלא על פרטים הנמצאים במרחק רב. בלילה הוא אפילו חזק מידי, והלואי והיה וסת עצמה.. משמש אותי למשל להצביע על פסיפסי הקיר וציורי התקרה בגת שמנים; ברצפות הפסיפס של בית אלפה וציפורי; פסיפס…

ציורי שחזור מראה כנסיית הקבר בתקופה הביזנטית

שני השחזורים הללו של כנסיית הקבר הם מעשה ידיו המופלאות של האומן הצייר באלאג’ בלוג. התמונות הללו מצוינות להסבר המראה המקורי של מתחם כנסיית הקבר בתקופה הביזנטית, ונקודת מוצא להסבר מראה כנסיית הקבר כיום. אני ממליץ להדפיס אותם בגודל A3…