Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

יומיים טיול גיפים בנגב

נתחיל את היום הראשון בנסיעה מקיבוץ רביבים לאורך 222, עד שיורדים מהכביש לנסיעה קצרה לחלוצה, עיר עתיקה וחשובה שכמעט לא נותר ממנה דבר.

משם ננווט בחולות לרוחייבה, עיר עתיקה שהשתמרה די יפה בלב החולות.

מישם ננווט למצפה שבטה ושבטה, שם גם אפשר לעשות הפסקת צהרים.

לאחר מכן ניסע לאורך תואי המסילה העותמאנית לניצנה ומשם לחניון לילה בבארותים.

למחרת ננוט לאורך נחל ניצנה עד באר חפיר, ומשם לאורך נחל עבדת לבורות רמליה, וסיור בעבדת עצמה, שם גם אפשר לעשות הפסקת צהרים.

מעבדת ננוט לאורך רמת נפחא לצינור ק.צ.א.א. ונאתר את “מאגורת הנחש הצמא“, מנהרת ענק שנועדה לאחסון עודפי נפט.

משם ננוע לאורך ציר הנפט, כולל “מעלה עין זיק” האימתני.

באם יש זמן וחשק בדרך חזרה צפונה אפשר להשתעשע קצת בדיונות לאורך נחל סכר, מדרום לאזה”ת רמת חובב.


צרו קשר לפרטים נוספים והזמנת סיור: