Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא הצלבנים

שאלות בנושא תקופת הצלבנים

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!

1. מתי מתחילות ומסתיימות בארץ התק’ הצלבנית הראשונה והשנייה?
2. מתי היה קרב קרני חיטין ומי השתתף בו?
3. תני מסלול בראשי פרקים בעקבות הצלבנים בארץ
4. מהו מבצר המונפורט?
5. אתה יורד מירושלים למישור החוף – איזה אתרים צלבניים תראה בדרך?
6. אמאוס – מהם הזיהויים השונים שנעשו לאתר זה ולמה? האם יש ממצאים מהתקופה הצלבנית באתרים אלה?
7. צלבנים בירושלים
8. מתי מתחילות ומסתיימות בארץ התק’ הצלבנית הראשונה והשנייה?
9. מתי היה קרב קרני חיטין ומי השתתף בו?
10. תני מסלול בראשי פרקים בעקבות הצלבנים בארץ
11. מה הקשר בין צפת לצלבנים
12. הוספיטלרים מאיפה? מי הם?
מסדר נזירים מצרפת שהגיעו לא”י במאה ה-10 והפכו מסדר צבאי לאחר הטמפלרים. הגישו אירוח ועזרה רפואית לצליינים.
13. מה היא ממלכת הצלבנים ה-1?
1099 בעקבות מסע הצלב ה-1, גוטפריד מבויון כובש י-ם. שלטו עד 1187 המפלה לצאלח א-דין.
14. ציין 2 אתרים צלבניים לאורך החוף
קיסריה, מבצר שטו פלגרין (עתלית).
15. מי הם הכרמליטים, ציין שני אתרים בכרמל
מסדר נזירים קתולי נוסד בכרמל במאה ה-12. איתרו את מערת אליהו ושהו באזור נחל שיח. גורשו עם הצלבנים וחזרו במאה ה-17. הקימו על הכרמל את הסטלה מאריס(מקום הפולחן העתיק ביותר למרים), והמוחרקה (מקום המאבק של אליהו בנביאי הבעל).
16. סוגי מבצרים צלבניים ואיפה יש?
טוריס: מבצר שהוא בעיקר מגדל שמירה גדול (עטרת, יבנה), קסטרום: מבצר מרובע עם 4 מגדלים בפינות (מונפור, צובה, לטרון, קסטל), קונצנטרי: מבצר אדיר מבצר בתוך מבצר ובמרכז מגדל דון ג’ון. בצד בשורה: משלט קדמי (ככר הירדן-בלוואר, שטו פלגריון-עתלית).
17. מהי התקופה הצלבנית ומיהם 4 המסדרים?
18. מה הנסיבות באירופה שהביאו למסעי צלב?
19. ספר על הכיבוש הצלבני בירושלים.
20. מדוע הגיעו הצלבנים לארץ הקודש?
21. היכן יחיה החייל הצלבני בירושלים?
22. מתי היו הצלבנים בארץ?
23. מתי הצלבנים כבשו את ירושלים?
24. מאיזה מקום לראשונה ראו את ירושלים?
25. מהיכן נכנסו?
26. מה [הצלבנים] עשו בירושלים?
27. מי היה רנו משנטיון ומדוע היה לצלאח א דין חשבון אישי איתו?
28. מה הקשר של הצלבנים לנבי סמואל?
29. מה רואים בשטח שם מהתקופה הצלבנית?
30. מנה מסדרים צלבנים בארץ
31. מה היו הסיבות למסעות הצלב?
32. מה היו הטעויות של הצבא הצלבני בקרב קרני חיטין?
33. מה היה תפקיד המסדרים הצלבנים?
34. תאר בקצרה כל אחד מהמסדרים הגדולים.
35. . מה זה מונפורט?
מבצר צלבני בנחל כזיב.
36. איזה סוג מבצר מבחינה ארכיטקטונית?
מבצר שלוחה.
37. למי היה שייך?
לטבטונים.
38. מה יש בכוכב הירדן?
מבצר בלוואר.
39. איזה סוג מבצר?
קסטרום
40. איזה מסדר ישב שם?
ההוספטלרים.
41. מה זה מסדר?
שילוב של נזירים לוחמים.
42. עכו בתק’ הצלבנית?
אולמות האבירים הוספטלרים, מנהרת הטמפלרים, נמל המלך ומגד הזבובים, המזח והבנק של הטמפלרים.
43. מה חשיבותה?
השער לארץ ישראל של הצלבנים.
44. דוגמאות לכנסיות צלבניות שלמות נוספות בארץ
45. מיפו צפונה לאורך כביש החוף – תן אתרים צלבניים עד עכו.
46. איזה מסדרים צלבניים קמים בארץ?
47. האם יש שרידים טבטונים בארץ?
48. למה בונים הטבטונים את המבצר שלהם במונפורט?
49. מתי אנשים נדחקים למקומות כאלו?
50. יש עוד אתרים טבטונים בארץ?
51. בירושלים יש להם אתר?
52. איפה אני רואה הוספיטלרים וטמפלרים בארץ?