Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא השואה

שאלות בנושא השואה

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות, ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.

את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.

בהצלחה!

 1. הקבוצה בהר ציון מתעניינת בנושא שואה, האם יש משהו לראות?
 2. מי קבור בהר ציון עם הקשר לשואה?
 3. אתרים הקשורים לשואה בישראל.
 4. מה הסיבה להר הזיכרון בהר הרצל
 5. מה יש ביד ושם
 6. מה מקור השם יד ושם ומשמעותו
 7. כמה עצים נשתלו על שם חסידי האומות
 8. 4 מקומות  בארץ שאפשר לדבר בהם על השואה.
 9. היה מקרה בו הילדים לא היו הראשונים שנשלחו להשמדה?
 10. דוגמא לגטו שכןהיו ראשונים?
 11. באיזה מקומות בארץ אפשר לדבר על השואה?
 12. מי עשה את אנדרטת גווילי האש? מה מופיע בו?
 13. ספרי על נתן רפפורט. איפה יש יצירות שלו בארץ?
 14. איפה ניתן להדריך \ לראות את נושא השואה חוץ מיד ושם?