Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא התקופה הרומית-ביזנטית

שאלות בנושא התקופה הרומית-ביזאנטית

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!
1. מי היו הנבטים מה הם השאירו לנו?
שבטים שמקורם בחצי האי ערב, הופיעו באזור במאה ה-3-. התמחו בהובלת שיירות גמלים אל נמלי הים התיכון של סחורות בשמים, תבלינים, מלח, אספלט. ידעו את סוד מציאת המים במדבר. קבעו דרך שנקראת דרך הבשמים, לאורכה הקימו תחנות/חאנים שהפכו לישובים.
השאירו אחריהם את הדרך, והישובים: ממשית, עבדת, חלוצה, רחובות בנגב, ניצנה.
2. למה שימשו המשואות?
3. מה ההבדל בין תיאטרון ואמפיתיאטרון בארכיטקטורה ובתפקוד?
4. מה ההבדל בין תיאטרון לאמפיתיאטרון והשימושים?
5. מה ההבדל בין תיאטרון ואמפיתיאטרון בארכיטקטורה ובתפקוד?
6. תאר את המתקנים שיש בבית מרחץ רומי
7. מהו קו הלימס?
8. מהו מעלה העקרבים הרומי?
9. מתי נחרבה בית שאן?
10. מהן מאפייניה הרומיים-ביזאנטיים של קיסריה?
11. מה היה באמאוס?
12. מי ומתי ייסד את האימפריה הביזאנטית-נוצרית?
13. ממתי מפת מידבא ואיך יודעים שהיא מהמאה ה-6?
14. מהיכן הכניסה לכנסיית הקבר במפת מידבא?
15. ממתי הכניסה הנוכחית?
16. איזה ערים נוספות הופיעו במפת מידבא?
17. מהי התקופה הרומית ומהי הביזנטית?
18. מה מקור השם ביזנטים?
19. עולה רגל נוצרי במאה ה-6- איך ירושלים נראית?
20. מה אתה רואה בירושלים במאה ה-6, איזה רחובות?
21. ישוב רומי מהם מאפייניו?
מאפייני הישוב הרומי נכרים בתכנונה המוקדם של העיר הבנויה בצורה היפודמית כלומר בציר אורך הנמתח מצפון לדרום הנקרא קרדו ורחובות רוחב מצידי הרחוב הראשי הנקראים דקומנוס בנוסף בית מרחץ עם אמת מים המובילה לעיר.
22. 4 מקומות שבהם ניתן לראות ישובים עם מאפיינים רומים?
קיסריה,בית שאן, ציפורי, בית גוברין.
23. מרד בר כוכבא הסבר
נגד הרומים בימי אדריאנוס 132-135 לספירה , בראשו עמד שמעון בר כוכבא בתמיכתו של רבי עקיבא. בתחילה נחל הצלחה אך בסופו דוכא ביד ברזל, והישוב היהודי חרב. 3 השנים ששלט בר כוכבא היו 3 השנים של עצמאות האחרונה של עם ישראל עד להקמת המדינה .
כמעט ואין מקורות הסטורים למרד. נמצאו מטבעות מתקופת המרד בחזית בית המקדש עם כוכב והכתובת שמעון ובצד השני לולב ואתרוג והכתובת “לחרות ירושלים”, בנחל חבר נמצאו אגרות הכתובות בעברית ששלח בר כוכבא ללוחמיו. , כמו כן נמצאו מערכות מסתור מחילות וחדרים תת קרקעיים , בהרודיון, בוואדי ערוב סמוך לגוש עציון, ובסמוך לנחל אדוריים, (ההסטוריון דיו קסיוס מתאר את המרד), רבי עקיבא תאר אותו כמשיח (ספירת העומר – לזכר מות תלמידי רבי עקיבא )הסיבות למרד: איליה קפיטולינה, ובניית המקדש ליופיטר בהר הבית במקום בו עמד בית המקדש היהודי,ואיסור המילה.
24. עולה רגל נוצרי בתקופה הביזנטית במאה ה-6 עומד על הר הזיתים ומסתכל על ירושלים, מה הוא רואה?
25. מה זו מפת מדבא?
26. מתי התגלתה מפת מדבא?
27. לאיזה קיסר קושרים את כנסיית הניאה?
28. דוגמאות למקומות שבהם יש גלגלי מזלות.
29. כמה מילים על בית הכנסת בכפר נחום?
30. מה מיוחד בבית הכנסת בכפר נחום? אפיון לבתי כנסת של הגליל.
31. התפללו לדרום ונכנסו, מה קרה אם מישהו איחר?