Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא התקופות המוסלמיות

שאלות בנושא התקופות המוסלמיות

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות, ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.

את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.

בהצלחה!

 1. אתרים מוסלמיים בירושלים-מחוץ להר הבית
 2. מי בנה את כיפת הסלע?
 3. מה נבנה בארץ בתק’ שלטון בית אומייה?
 4. מהו המסלול המתאים לנושא ארכיטקטורה ממלוכית בירושלים? ומהם המוטיבים הארכיטקטונים שלהם?
 5. מהו מבצר המונפורט?
 6. איזה סממנים אדריכליים אפשר לזהות במבנה ממלוכי
 7. מה את יודעת על החאנים הממלוכים
 8. איזה שמות של חאנים ממלוכים את מכירה
 9. שרידים מוסלמים בירושלים מתקופות שונות
 10. מתי כובשים המוסלמים את ירושלים
 11. מהי השושלת הראשונה המוסלמית
 12. איזה סממנים אדריכליים אפשר לזהות במבנה ממלוכי?
 13. מה את יודעת על החאנים הממלוכים?
 14. איזה שמות של חאנים ממלוכים את מכירה?
 15. מי היו הממלוכים ואתר שלהם ב-ים –

חיילים-עבדים ממרכז אסיה. נמסרו ע”י הוריהם וגודלו כחיילים במאות 13-16. הפכו השכבה השלטת והשתלטו על השלטון במצרים. בייברס הביס בקרב עין ג’לוד ב-1260 את המונגולים והצלבנים. הובסו ע”י העות’מאניים ב-1516 בקרב מרג’ דאבק. בי-ם מדרסות, שוק הכותנה, תנכזיה, בהר הבית הקשתות, הכוס, מנבר.

 1. מה המאפיינים של הבנייה הממלוכית
 2. איפה תבקר אתרים ממלוכיים בירושלים
 3. מתי התקופה הממלוכית
 4. מה מייחד את הבנייה הממלוכית
 5. מהו קרב עין ג’אלוד
 6. מסעו של נפוליון בא”י-מי היה קאפרלי

מהנדס צרפתי בצבא נפוליון, בעל רגל עץ תכנן הסוללות והעמדות בעכו. איבד את יד ימינו בקרב ומת.

 1. מהו קרב קקון

מבצר צלבני/ממלוקי/עות’מאני בעמק חפר. בייברס כבש, נפוליון כבש מהעות’מאניים, ב-48 פלמ”ח כבש ומצא חיילים עיראקיים כבולים.

 1. מה השפעות נפוליון על א”י?

חדירת מדינות אירופאיות לאזור מתוך מניעים דתיים ואסטרטגיים.