Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא יהדות

שאלות בנושא יהדות

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!

1. מושגים ביהדות: תקופה עכשיו ביהדות. (נתנה הכוונה להבהרת השאלות ברצף שאלות).
2. מה מציינים בט’ אב?
3. עוד אסונות בט’ אב? (מעבר לחורבנות המקדש).
4. איזה חודש בא אחרי חודש אב? מה הוא חודש אלול במסורת היהודית?
5. איך נקראת התקופה בין ט אב לאלול?
6. מהו כתר ארם צובא?
7. מהי תפילת קבלת שבת
8. מהי תקופת המשנה והתלמוד
9. מי עורך את המשנה
10. איזה כיתות אנחנו מכירים בימי בית שני
11. מהי ציצית
12. מה הם ימי בין המצרים
13. האם יש עוד תאריך המתקשר לחורבן
14. מהיכן מגיעה איזבל
15. מה הרקע לנישואין עם בת מלך צידון
16. איזו אישה הקשורה לשאול ואינה מופיעה בסיור שלך
17. מה את מספרת על יעל בסיור שלך
18. הזכרת את היכל המלך בשומרון – מה הוא עושה בשומרון
19. מה ההבדל בין פורים בירושלים לבין שאר הארץ
20. מה ההבדל בין המשנה לגמרא
21. מהם ימי ספירת העומר
22. מה הנוהגים בימים אלה
23. מהי תפילת נעילה
24. איך אסביר לתיירים מהי מזוזה.
25. מה לומר לתיירים לפני הגעה לכותל בשבת.
26. מה אסביר לתיירים לא יהודיים בכותל המערבי.
27. מה זה מזוזה?
28. מה מקורו של דגל ישראל?
29. הסנהדרין – מה זה? באיזה תקופות? תאר את נדודיה.
30. מהי תפילת קבלת שבת
31. מהי תקופת המשנה והתלמוד
32. מי עורך את המשנה
33. מהי ציצית
34. 36. מה הם ימי בין המצרים
35. 37. האים יש עוד תאריך המתקשר לחורבן
36. מה ההבדל בין פורים בירושלים לבין שאר הארץ
37. מה ההבדל בין המשנה לגמרא
38. מהם ימי ספירת העומר
39. מה הנוהגים בימים אלה
40. מהי תפילת נעילה
41. מה מייחד את רבי יהודה הנשיא
42. מה זה סנהדרין
43. עד מתי התקיימה הסנהדרין
44. הערב מתחיל יום מיוחד. אתה יודע במה מדובר? (ערב תשעה באב)
45. מה קרה ביום הזה?
46. מכיר עוד צומות של העם היהודי?
47. כמה פעמים ביום יהודי מתפלל? ובשבת?
48. המשנה היכן נחתמה?
49. ממה מורכבת המשנה?
50. איך קוראים לחכמי התלמוד?
51. היכן נחתם התלמוד הירושלמי?
52. למה הוא נקרא ירושלמי?
53. למה לא כתבו את התלמוד בירושלים?
54. מי שולט בארץ שנחתם התלמוד?
55. איזה ספרי הלכה חשובים, נכתבו לאחר התלמוד?
56. איזו מאה זה שולחן ערוך?
57. מתי נפלה ביתר לפי המסורת? יום בשנה?
58. מי היה הרשב”י? תקופתו?
59. אתר הקשור לרשב”י.
60. אתה עם הקבוצה שלך ליד הכותל המערבי – הרבה אנשים קוראים בתורה ויש בחורים צעירים. מה זה?
61. באיזה יום אנחנו?
62. למה קוראים בתורה בשני וחמישי?
63. מי קבע את הימים?
64. התיירים שלך מצפון גרמניה, אף פעם לא ראו יהודים. מה זה האנשים הלבושים שחור עם שערות וכובעים מצחיקים וזזים. מה זה התופעה הזו?
65. למה השיערות ארוכות?
66. למה פאות?
67. למה הם זזים בתפילה?
68. מה זה שבעת המינים?
69. ארבעת ערי הקודש, מהן?
70. את עם קבוצה של תיירים בבית כנסת – מה יש ומה רואים? הם בחיים לא היו בבית כנסת.
71. מה יש בתוך ארון קודש?
72. אילו ספרים יש בספר התורה?
73. לאיזה כיוון פונה בית הכנסת?
74. במרכז בית הכנסת מה אני רואה?
75. מה ההבדל בין בית כנסת אשכנזי לספרדי?
76. קבוצת צליינים נוצרים שואלים אותך על כשרות, מה תסבירי?
77. האם האוכל הכשר הוא אוכל אחר? תני לנו דוגמאות לאוכל כשר?
78. מלון דן כרמל בחיפה הוא מלון כשר, מה זה מלון כשר?
79. מה זה יין כשר?
80. מה זה התלמוד?
81. איפה נחתם התלמוד?
82. מלון דן פנורמה – מה זה מלון כשר?
83. מה זה כשרות? תסבירי לתייר.
84. אילו מאכלים הם כשרים?
85. עוד בעלי חיים למעט חזיר שאינם כשרים?
86. מאיפה הגיע נושא מה מותר ומה אסור בכשרות?
87. מה ההבדל בין נזיר יהודי לנזיר נוצרי?
88. האם ההתחייבות של נזיר ביהדות זה לכל החיים? ואצל נוצרים?
89. יהדות: כמה תפילות ביום חול ובשבת? צומות בשנה היהודית.
90. מה עשה קארו באותה תקופה? (=מאה 16)
91. מה זה שולחן ערוך?
92. בכמה מצוות מצווה יהודי?
93. יהדות: מה זה חודש אלול ביהדות (הנרי הרחיב על הספרדים ואז נשאל על מנהג אשכנז), מה זה עשרת ימי תשובה. חודש תשרי הוא ראש לשנה? כתוב ניסן הוא ראש החודשים למה מתחילים בתשרי, מאיפה זה התחיל? בהסטוריה של עם ישראל מתי מתחילה התקופה של קביעת ההלכות?
94. איך נקראת תקופת ההלכה ביהדות.
95. איך נקראים חכמי התלמוד?
96. טבילה יהודית וטבילה נוצרית. הבדלים
97. איך תסביר על חרדים בכותל. למה לובשים שחור ולמה מתפללים שם?
98. הבדל בין בתי הכנסת בברעם וציפורי.
99. לאן פונה בית הכנסת בציפורי?
100. האם שניהם מאותה תקופה?
101. תרומת בית הכנסת בברעם למחקר.
102. מה ההבדל בשיטות קבורה בין בית 1 לבית 2 – השאלה הפופולרית ביותר, כנראה.
103. מה זה ציצית
104. מה זה מזוזה
105. מי היה בצלאל (משכן)
106. מה הוא בנה? כפתור ופרח
107. האם המנורה הופיעה במקרא?
108. מנהגי קבורה בבית ראשון ושני (כולל דוגמאות לקבלת מנהגים אלו מתרבויות שכנות)
109. מי הם התנאים והאמוראים ומה ההבדל ביניהם
110. תן שם של אחד מהם
111. איך ידעו מתי לחוג את החגים בי-ם?
112. איפה רואים רמת החיים של הכוהנים – ברובע ההרודיאני מתחת לרובע היהודי.
113. מסע ארון הברית
משילה לאבן העזר/אפק הקרב נגד הפלשתים, נשבה עבר בין אשדוד, גת, עקרון, הושם על עגלה עם שוורים שהלכו לבית שמש, משם לקריית יערים ונלקח ע”י דוד לירושלים.
114. ארון הבית ונדודיו
מסמל את האמונה בה’ ובבריתו. יצא משילה, נשבה ע”י הפלשתים בקרב אפק/אבן עזר. נלקח לאשדוד לגת לעקרון. לאחר ה”צרות” שעשה להם הונח על עגלה עם 2 פרות, הובא לגבול ומשם הלכו הפרות לבד לבית שמש. משם לקריית יערים ודוד בא לקחתו לירושלים.
115. הסנהדרין הרכבה ונדודיה
מועצת דיינים המהווה בית דין. פעלה מתקופת החשמונאים עד שנת 425 ההרכב המלא 71 יכול לדון למוות, 23, עד 3, בהתאם להקיף התביעה.
מירושלים ליבנה לאושה לשפרעם לבית שערים לציפורי לטבריה.
116. למה הר הזיתים קדוש ליהודים?
117. מהם שלושת הרגלים?
118. באיזה ימים עורכים בר מצווה?
119. איזה בתי כנסת יש ברובע היהודי?
120. במה קדוש הר ציון ליהודים?
121. האם דוד באמת קבור שם?
122. מה הן הפיאות אצל היהודים החרדים?
123. מה יש במזוזה?
124. ממתי קיימים בתי כנסת ומה ההבדל בין בית המקדש לבית הכנסת?
125. כמה פעמים יהודי מתפלל ביום?
126. מה רואים בזמנו של ישו על הר הבית?
127. מדוע מתפללים בשטח הקטן בכותל המערבי?
128. מדוע הר הבית קדוש ליהדות?
129. מה תסביר לקבוצה נוצרית על המזוזה?
130. מה ההוראות לקבוצה על יום כיפור?
131. מתי התחילה תנועת החסידות?
132. מה חשיבותה של טבריה ליהדות?
133. מה הוא יום הכיפורים ומה מקביל לו באסלם?
יום סליחה וכפרה ווידוי בע”פ נחשב למועד הקדוש ביותר בעשרה בתשרי, נחשב יום צום חמור. המקבילה לו באסלם הוא יום” העשורא” , היום העשירי של חודש המוחרם’ שזה החודש השביעי בשנה המוסלמית.
134. מי הוא ר’ יהודה הנשיא?
עורך המשנה ונשיא הסנהדרין במחצית השניה של המאה ה-2, נצר למשפחת הלל הזקן וחותם תקופת התנאים , חי בבית שערים ובערוב ימיו עבר לציפורי ועמו עברה הסנהדרין( 135-220).
135. מהו הסנהדרין?
בית דין של 71 חברים או בית דין של 23 דיינים שפעלו בעם ישראל עד שנת 425 , מקור השם מיוונית סינדריון =מועצה או מקום כינוס. הסנהדרין מוסד דתי עליון ביהודה בימי בית שני ושימשה גם כהנהגה מדינית , התפתח ממוסד שקדם לו הכנסת הגדולה בידיה רוכזה סמכות משפטית ומדינית , הנהיגה את העם, ייצגה אותו והיוותה בית מדרש עליון ללימוד תורה. את הבסיס לסנהדרין נטלו חז”ל מ70 הזקנים שסייעו למשה . מיקומו של בית הדין היה בתחילה בלשכת הגזית בבית המקדש . 40 שנה לפני חורבן בית שני גלתה הסנהד’ ממקומה ומאותו רגע בטלה סמכותה להוציא עבריינים להורג.
136. נדודי הסנהדרין:
מלשכת הגזית לחנות , מחנות לירושלים, מירושלים ליבנה,מיבנה לאושה, מאושה ליבנה, מיבנה לאושה , מאושה לשפרעם , משפרעם לבית שערים, מבית שערים לציפורי ומציפורי לטבריה.
137. בר מצווה ביום שני למה?
ביום שני הוא יום קריאה בתורה ונער הבר מצווה עולה לתורה.
138. באילו בתי כנסת ניתן למצוא את גלגל המזלות
ברצפותיהם של שישה בתי כנסת : סוסיא, נערן, חמת טבריה,בית אלפא,ציפורי,עוספיא.
139. מהו הושענא רבה
כינויו של היום השביעי של חג הסוכות ביום זה נהוג לאמור יותר פיוטי הושענא משאר ששת ימי החג ומכאן שמו.
140. מהם תפילין?
תפילין הוא תשמיש קדושה יהודי העשוי עור ומכיל קלף עליו רשומות 4 פרשיות מהתורה , את התפילין מניחים מדי יום בתפילת הבוקר למעט שבת וימי חג , לתפילין 2 יחידות תפילין יד ותפילין ראש , יד מניחים ביד שמאל ועל הראש –במצח . תפילין ריבוי למילה תפילה.
141. מהי ציצית:
קבוצת פתילים בכנפותיו של בגד בעל 4 פינות בימינו לא מצויים בגדים בעלי ארבע פינות לכן שומרי המצוות נוהגים ללבוש בגד מיוחד המכונה “טלית קטנה” בעת תפילה נוהגים להתעטף בטלית גדולה שבפינותיה ציציות.