Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא ימי בית ראשון

שאלות בנושא ימי הבית הראשון

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!

1. מהי התקופה הכלקוליתית?
2. מתי הייתה התקופה הכלכוליתית ומה מאפיין אותה?
3. מה ייחודה של מיקום עיר דוד?
4. מהו בית הבולות?
5. איפה תראה קבורה מימי בית ראשון בירושלים?
6. איך הגיעו לבריכת השילוח מתוך עיר דוד – בתקופות השונות?
7. מהו לוח גזר? מהו תחום גזר?
8. הצע סיור מקראי באזור תל דן
9. מה זה תקופת הברזל – מתי היתה
10. מהו הזיהוי המקראי של אבו גוש
11. מי ישב בקריית יערים לפני הישראלים
12. ספר על שני אלמנטים מימי בית ראשון ושנים מימי בית שני – בחפירות עיר דוד
13. מה מייחד את בית אחיאל
14. מה חשיבותו של תל ערד (לא בדיוק בית ראשון נקי אבל זה מה שיש)
15. מה תראה בעיר דוד מתק’ בית ראשון
16. מהם קברי המלכים
17. להיכן תיקח בערבה כדי להראות הבט מקראי
18. מה ניתן לראות בתל ערד
19. מה המיוחד בחלק העליון של ערד
20. ספר על מנהגי קבורה בתקופת בית ראשון ובתקופת בית שני
21. מה זה נאות קדומים
22. מי הם גויי הים?
23. האם פלישתים הם חלק מגויי הים?
24. האם יש קשר בין הפלישתים לפלסטינה?
25. מהם הפלישתים?
26. איפה תראה מקום המנציח פלישתים?
27. מה זו תקופת הברזל?
28. מה הם המאפיינים התרבותיים והחומריים של תקופת ההתנחלות?
סוף תקופת הברונזה המאוחרת ותחילת תקופת הברזל, חדירה למקומות לא מיושבים תחילת ההתיישבות בגב ההר, בניית בתי ארבעת המרחבים,”קנקני התנחלות” בעלי השפתיים.
29. מה היו ערי פלישתים?
5 ערי פלישתים המוזכרות במקרא הם :עזה ,אשקלון ,אשדוד ,גת ועקרון.
30. ספר על קבורה פלישתית –
קבורה בסרקופגים מעוטרים או בארונות חרס מעוצבים בדמות אדם או בני אדם =אנתרופואידים, מאפיין את סוף תקופת הברונזה המאוחרת ותחילת תקופת הברזל.
31. מהן שיטות הקבורה בבית ראשון ושני?
השיטה המקובלת בימי בית שני הייתה במערות קבורה שהתהליך בה היה בשני שבלבים, ראשונית ומשנית בתחילה בכוכים חצובים בדפנות החלל המרכזי במערה , לאחר שלב איכול הבשר לוקטו העצמות הנפטר והונחו בגלוסקמאות , שהונחה במרכז או בצד המערה, והכוך התפנה לנפטר הבא. אורך הגלוסקמא כאורך עצם הירך של הנפטר.
בימי בית ראשון – ההבדל היה בהנחת עצמות הנפטר במאספה, דהיינו כוך תא במערה שבו לוקטו עצמות הנפטרים ללא הפרדה, מכאן הביטוי נאסף אל אבותיו .שינוי הקבורה נבע משינוי בתפיסת העולם הפילוסופי של תחיית המתים לכן רואים המעבר לקבורה אישית

32. מנהגי קבורה בית ראשון היכן:
כתף הינום למרגלות הכנסיה הסקוטית, דרגשים וכריות ראש וכוך ששימש כמאספה. קבר “יהוא אשר על הבית” הוא שמה של מערת קבורה בסוף בית ראשון מצויה בנחל קדרון במדרונו המזרחי בין בתי הכפר סילואן כ60 מ’ דרום מערבית לקבר בת פרעה.סנט אטיין.גן הקבר.
33. מהם חטאי ירבעם?
34. מסע ארון הברית? הדרכה ואתרים.
35. היכן בקרית יערים ניתן לדבר על מסע ארון הברית?
36. היכן עוד ניתן לדבר על המסע?
37. אתר בירושלים מימי בית ראשון?
38. אתר להדרכה בעיר דוד?
39. איזו תקופה מערכת המים בעיר דוד?
40. מה יש מהתקופה הכנענית בעיר דוד?
41. אחאב המוזכר בקואליציה, זה מהתנ”ך?
42. שנה של קרב קרקר?
43. הבדלי קבורה בתקופת בית ראשון ובית שני?
44. עוד סיפור בתנך (=על יפו) למעט יונה הנביא?
45. ירושלים של בית ראשון – גבולותיה של עיר דוד, גבול מזרחי? צפוני? מערבי?
46. האם בכל ימי בית ראשון זה היה גבול ירושלים?
47. האם יש תיאורי מקרא המספרים על שערים?