Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא ימי בית שני

שאלות בנושא ימי הבית השני

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!
1. מנהגי קבורה בבית שני?
מערת קבורה ובה כוכים וחדר צדדי או על הרצפה גלוסקמאות.
2. מה פרוש סרקופג?
אוכל בשר
3. איפה תסייר באתרי ירושלים בית שני?
4. מה לומדים מהרובע ההרודיאני, איך יודעים שגרו כאן עשירים?
5. האם הורדוס היה יהודי?
6. ממתי בבית שני החלה הקבורה בגלוסקמאות?
7. איזה מין שליט היה הורדוס?
8. האם היהודים שמחו כשמת?
9. מי הוא יוסף בן מתתיהו?
10. איזה אתרים יש מימי בית שני
11. מאיפה ידוע לנו על מרד בר כוכבא
12. האם בתלמוד הוא נקרא בר כוכבא
13. את יכולה לתאר את הקרב ביודפת במרד הגדול
14. מה שפתם של הרומאים?
15. מה הסיפור של הבית השרוף?
16. מדוע היהודים מורדים ברומאים במרד הגדול?
17. איך נראה הר הבית בסוף ימי הורדוס?
18. יוספוס פלביוס?
הוא שמו הרומאי של יוסף בן מתיתיהו מפקד המרד בגליל.מונה לעמוד בראש המרד בגליל בשל כישוריו והכשרתו ברומא. עם נפילת ידפת נפל לידי הרומאים והפך לבן חסותו של אספסיאנוס. לימים הפך להיסטוריון וספריו “תולדות מלחמת היהודים א-ב”הפכו למסמך היסטורי ממדרגה ראשונה המתעדות את המאורעות של אותם ימים.
19. יוספוס פלביוס מונה 3 חומות בירושלים, החומה השלישית מי הקים מתי והאם ניתן לראות שרידים:
החומה השלישית – הוחל בבנייתה ע”י אגריפס הראשון אך הופסקה עי הרומאים , בנייתה הושלמה בתוך ההכנות למרד הגדול , חומה זו היתה המקיפה ביותר , שרידיה בסמוך לתחנת דלק “שער מנדלבאום” מצפון לשער שכם.
20. החומות המקיפות היום את ירושלים הן מימי סולימאן המפואר על תוואי החומות הרומיות (ימי איליה קפיטולינה).
21. אילו מבנים עיקריים רואה מי שעומד בתקופת בית שני בצידו הדרומי של הר הבית (מחוץ למתחם שהקים הורדוס)?
הכותל הדרומי שימש בתקופת בית שני כמקום עליית העם אל הר הבית, דרך שערי חולדה, המקום שימש כמרכז כלכלי חברתי.העדות לכך מספר חנויות ,ומספר המטבעות הלא קטן שנמצאו במקום, צפיפות המקוואות כ-50 במספר, ששימשו את הנכנסים למתחם הר הבית, בפינה הדרום מערבית מצד מערב קשת רובינסון, מדובר במחלף עתיק. שערי חולדה , 3 בצד המזרחי ו2 בצד המערבי.
22. הר תבור- תפקידו בתקופת בית שני?
23. מה זה עיר הלניסטית- מה מאפיין עיר הלניסטית?
24. היכן התרחשה שרפת הפרה האדומה בימי בית שני?
בהר המשחה “מחוץ למחנה אל נכח פני אהל מועד”
25. 2 אתרים ברובע היהודי בימי בית שני?
הרובע ההרודיאני מראה על החיים בירושלים והבית השרוף מספר את החורבן.
26. מבנים מהתק’ הביזנטית?
קרדו- כנסיית הניאה והקבר.
27. כמה חומות לירושלים היו בתקופת ימי הבית השני?
28. מה חשיבות הממצאים של המגילות?
29. האם כל ספרי התנ”ך התגלו במגילות ים המלח?
30. אתר בירושלים מימי בית שני?
31. האם בקומראן גרו איסיים?
32. מהו מעלה העקרבים הרומי?
33. מה הסיבה לצורת מבנה היכל הספר?
34. מה היה בעין גדי במרד הגדול?
35. איזה שערים היו למתחם הר הבית במאה הראשונה לספירה?
36. תאר את מתווה החומות של ירושלים בבית שני – מהחשמונאים ועד החורבן. איפה אפשר לראות שרידים?
37. הרחוב ההרודיאני – מאיפה מתחיל ואיפה מסתיים?
38. מהי חשיבותה של בריכת השילוח?
39. מה זה כנסיית השילוח? מי בנה ומתי?
40. איזה מבנים בדגם בית שני – לא נמצאו להם שרידים בשטח?
41. מה היה בעין גדי במרד הגדול?
42. איזה כיתות אנחנו מכירים בימי בית שני
43. איזה אתרים יש מימי בית שני
44. מה שמות המגדלים בימי בית שני
45. מהן נקודות המחלוקת לגבי דגם בית שני
46. מה הבעיה עם החומה השניה
47. למה נבנה היכל הספר כפי שהוא
48. את יכולה לתאר את הקרב ביודפת במרד הגדול
49. ספר על שני אלמנטים מימי בית ראשון ושנים מימי בית שני – בחפירות עיר דוד
50. מה תראה מתק’ בית שני בירושלים
51. תאר את חומות בית שני בירושלים
52. מהם קברי המלכים
53. ספר על שלושת המרידות – חשמונאים, המרד הגדול ובר כוכבא
54. מהם מקורות הידע על מרד החשמונאים
55. מה יש מימי בית שני בהר הבית היום למעלה?
56. מה זה אבן לבית התקיעה?
57. ליד איזו קשת נמצאת האבן?
58. המצודה האחרונה שנפלה במרד בר כוכבא?
59. יודפת מה יש בהיסטוריה העתיקה?
60. מה רואים בדגם בית שני?
61. פרט לאן הגיעה כל אמה בבית שני.