Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא ישראל כיום

שאלות בנושא ישראל כיום

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות, ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!

1. למה יש כעס על מפעלי ים המלח?
2. מה היית משנה במצב הקיים איתם?
3. מה הם ענפי הייצוא העיקריים של ישראל
4. מה אתה יודע על דגל הלאום
5. עם מי יש לישראל הסכמי שלום וממתי
6. מהי צורת המשטר בישראל
7. איך נבחרים חברי הכנסת
8. מה את יכולה לספר על דגל הלאום
9. מה מספר התושבים במדינה
10. מקורות המים של מדינת ישראל
11. סוגיות מרכזיות שתסביר לתייר על גבול הצפון בין ישראל ללבנון- מה קורה היום
12. ההבדל בין בית משפט עליון ובג”ץ.
13. קח טוש וצייר את מדינת ישראל.
14. סמן את תוואי הקו הירוק.
15. מהי העיר הגדולה בארץ?
16. אורכה של מדינת ישראל?
17. מה זה שביל ישראל? מה אורכו?
18. מהו שטח A?
19. מה אוכלוסיית ישראל
20. מהו הסטטוס של ערביי מזרח ירושלים
21. האם הם יכולים להצביע לכנסת
22. האם הם יכולים להצביע לראשות ירושלים
23. מהו שטחה של מדינת ישראל
24. מהן השפות הרשמיות של ישראל
25. מה מקור השם ישראל
26. מבצע עופרת יצוקה: מתי היה, כמה זמן נמשך, כמה פלסטינים נהרגו? מה קרה
לאחר המבצע? תוצאות גולדסטון, במה הואשמה ישראל?
27. האם יש אנדרטה לזכר אתיופים שנספו בישראל?
28. תוכנית ההתנתקות- כמה מילים.
29. מי הוא נשיא המדינה ומי היה נשיאה השני
30. . איך מסבירים לתיירים את גדר ההפרדה? (כאן אם הבנתי נכון הם רצו לראות שאני יודעת להסביר את הדברים בצורה די נייטראלית ובלי להיכנס לויכוחים ואולי גם להציג את עמדת מדינת ישראל – עניתי שהייתי מסבירה על המורכבות בארץ – הייתי מדברת על מלחמת 48-67 על הקו הירוק ועל כך שמבחינת מדינת ישראל הגדר נועדה למנוע טרור והיא מפרידה את האיזורים שיותר בעייתים ומסוכנים מבחינת הטרור והפיגועים – אני חושבת שזה מה שהם ציפו לשמוע.
31. מהו המשטר במדינת ישראל? פרט והסבר על השיטה
32. תקופת כהונתו של הנשיא במדינת ישראל? 7 שנים.
33. מהו תפקידו של בית המשפט העליון?