Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא מדבר יהודה

שאלות בנושא מדבר יהודה

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות, ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!

1. תיירים רוצים לבקר במנזרים פעילים במדבר יהודה? אתרים?
2. מהי חשיבות קומראן לנצרות?
3. האם בקומראן גרו איסיים?
4. ספר על נזירות מדבר יהודה
5. מהו אתר “השומרוני הטוב”?
6. מה היה בעין גדי במרד הגדול?
7. מה הרקע למפעלי ים המלח?
8. כיצד נוצרו בולענים?
9. על מה תדברי עם הקבוצה לאורך כביש הערבה בצאתך מירושלים
10. בדרכנו עוברים את אכסניית השומרוני הטוב – מה הסיפור
11. למה יורד מפלס ים המלח
12. מה זה מפעל האשלג
13. מהם הבולענים
14. מתי התחילו הבולענים
15. מה מיוחד להר סדום ואיך נוצר הר של מלח
16. מה את יכולה לספר על ההתיישבות בערבה
17. ממתי ההתיישבות בערבה
18. מה החשיבות של הממצא בקומראן
19. איזה ארוע נוצרי התרחש סמוך לקומראן
20. איפה תוכל לדבר על נושא הנזירות באיזור הקרוב לירושלים
21. מתי התחילה תנועת הנזירות
22. מה מיוחד בבית הכנסת בעין גדי
23. מתי התחילו מפעלי ים המלח
24. מה מייצרים היום במעלי ים המלח
25. מה אתה יכול לספר על בית הערבה
26. מהו סלע ה- p.e.f
27. מה מקור השם טריסטרמית
28. באיזה תקופות מצדה היתה מיושבת
29. איך אנחנו יודעים על סיפור מצדה
30. מה אתה יודע על המקדש הכלכוליתי בעין גדי
31. מדוע נקראת – קליה?
32. מהו החי והצומח האופיניים בעין גדי?
33. איך נתגלו מגילות קומראון?
34. אילו סוגי מגילות נתגלו?
35. מהו אתר “השומרוני הטוב”?
36. מהו מעלה העקרבים הרומי?
37. מה היה בעין גדי במרד הגדול?
38. מהו החי והצומח האופיניים בעין גדי?
39. איך נתגלו מגילות קומראון?
40. אילו סוגי מגילות נתגלו? (מגילות קומראן)
41. איך נתדרך תיירים לפני כניסה לרחצה במי ים המלח?
42. מה הרקע למפעלי ים המלח?
43. כיצד נוצרו בולענים?
44. מדוע נקראת – קליה?
45. נתנאל – קומראן:
46. האסכולות האחרות שציינת, מי לדעתם כתב את המגילות?
47. הנצרות וקומראן – פרט.
48. מפעלי האשלג
49. כיצד נוצרים בולענים?
50. האם תיירים יכולים להיכנס ליריחו?
51. ולבית לחם?
52. עברת את יריחו בדרכך צפונה על מה תדבר- ציין אתרים?
53. מהי חשיבות קומראן לנצרות?
54. האם בקומראן גרו איסיים?
55. ספר על נזירות מדבר יהודה
56. מהו אתר “השומרוני הטוב”?
57. איך נתגלו מגילות קומראון?
58. אילו סוגי מגילות נתגלו?
59. מה הרקע למפעלי ים המלח?
60. כיצד נוצרו בולענים?
61. מדוע נקראת – קליה?
62. למה יורד מפלס ים המלח
63. מה זה מפעל האשלג
64. מהם הבולענים
65. מתי התחילו הבולענים
66. מה מיוחד להר סדום ואיך נוצר הר של מלח
67. מה החשיבות של הממצא בקומראן
68. איזה ארוע נוצרי התרחש סמוך לקומראן
69. איזה תדריך את נותנת לתיירים לפני הכניסה לים המלח
70. איפה תוכל לדבר על נושא הנזירות באיזור הקרוב לירושלים
71. מתי התחילה תנועת הנזירות
72. מה מיוחד בבית הכנסת בעין גדי
73. מתי התחילו מפעלי ים המלח
74. מה מייצרים היום במעלי ים המלח
75. מה אתה יכול לספר על בית הערבה
76. מהו סלע ה- p.e.f
77. מה מקור השם טריסטרמית
78. באיזה תקופות מצדה היתה מיושבת
79. איך אנחנו יודעים על סיפור מצדה
80. מה אתה יודע על המקדש הכלכוליתי בעין גדי
81. נסיעה והדרכת דרך מירושלים לים המלח.
82. בדרך רואים אוהלים – מה את מסבירה לתייר?
83. מהם דרכי הגישה לעלות למצדה?
84. מצדה אתר מורשת עולמית – בזכות מה?
85. עין גדי, תוכן הפסיפס בבית הכנסת? באלו בתי כנסת מופיע גלגל מזלות לא מילולי?
86. חי וצומח בעין פשחה.
87. מה עשו כדי להתגבר בשמורה על בעית הקנים?
88. כיצד השפיע התערבות האדם על מפלס ים המלח?
89. מה מייצרים במפעלי ים המלח?
90. הר סדום מהו? כיצד נוצר?
91. ‘חירבת מזין’, היכן מוזכרת במקרא? על סמך מה נקבע שהיא חשמונאית? מי בנה? תאריך עלייתו לשלטון של אלכסנדר ינאי?
92. מה הייחוד של עין-גדי? דוגמאות לעולם החי והצומח בה? מהיכן מימיה?
93. סוגיות סביבתיות בים המלח?
94. ספר לנו על הבוטניקה של אזור עין גדי?
95. ספר לנו על הזיאולוגיה של אזור עין גדי?
96. קבוצה ליד הפסיפס בעין גדי, מה מיוחד בכתובת הפסיפס שהיית עוד מדברת עליו?
97. מה זה סוד העיירה?
98. מה חשוב בבושם הזה?
99. אנחנו בעין גדי – חוץ מבית הכנסת, מה יש עוד ארכיאולוגי?
100. שמות המעיינות?
101. נחל חימר מה מקור שמו?
102. למה השתמשו בחימר הזה?
103. מצודות נוספות כמו עוזה.
104. קומראן וחשיבות האתר לנוצרים.
105. סוג המגילות שהתגלו בקומראן.
106. האם יש עוד סוג של מגילות שהתגלו שם (מלבד כיתתיות וספרי התנ”ך)?
107. מה שפת המגילות?
108. האם יש מגילות ים המלח לא בעברית?
109. מה הבעיות של ים המלח והן הפתרונות שיש?
110. קבוצה של שבדים בדרך לרחצה בים המלח – מה אתה אומר להם?
111. האם יש סכנת חיים אם אני בולע את מי ים המלח?
112. תן לנו נקודות קצרות בתולדות מפעלי ים המלח
מה מפיקים שם היום? (אמרתי להם שבדקתי וה’ברום’ שמיוצר שם מספק כ27% מהתצרוכת העולמית והם אהבו את זה(
113. האדם בסביבות ים המלח. סקירה
114. האספלט בים המלח. פרט
115. מקור השם מעלה אדומים?
ביהושוע טו’ הגבול עולה מבית חגלה בנחל אשר מנגד מעלה אדומים, אדומים=החול האדום של תצורת חתרורים.
116. מה זה בית הערבה?
קיבוץ שהיה מבודד במלחמת העצמאות ופונה. “המדבר כיסה אותה”

117. מהו סלע p.e.f
צוק בצד הכביש בין אבן דרך 273 ל-274 עליו סימנו אנשי הקרן הבריטית לחקר פלסטינה את גובה פני ים המלח בעודם שטים בסירה , ההחלטה לבצע את המדידות נתקבלה ב1900 ובוצעו לסרוגין עד 1937, אז ירדו פני המים מתחת לגובה הסלע.
118. מהי מעגנת המלח
זהו גל אבנים המכונה רוג’ום אל בחר (גל האבנים של הים ) הוא מופיע בציורים מתקופות שונות , בכל פעם נראים המים במרחק שונה ממנו (פעם כאי ופעם כלשון יבשה) עדות לשינוי המפלס בים המלח . שימש כמעגנה למפעלי ים המלח , שהוקמו בשנות השלושים של המאה שעברה עי משה נובומייסקי.
119. מה כתוב בפסיפס עין גדי
כתובת המברכת את התורמים שנידבו את הכסף לבניית ביהכ”נ ,כתובת נוספת המזכירה את שמות אבות העולם מאדם הראשון ועד בני נוח שם חם ויפת. את 12 המזלות ללא ציורים , 12 חודשים, את שלושת האבות אברם יצחק ויעקב, וכן דברי מוסר ואזהרה “יקולל מי שיגלה את סוד העיירה” הכוונה לסוד גידול האפרסמון , שהיה הסוד המקצועי של העיירה שחששה למקור פרנסה.
120. מה היא תופעת הבולענים
בולען הוא בור בקרקע הנוצר בתהליך טבעי , בולענים נפוצים בים המלח הם נוצרים בשל ירידת מפלס ים המלח , שמשקורה בסכר דגניה ועצירת מי הירדן , ובשל התאיידות מאגן ים המלח , נראה כי בתהליך מוחלפים מי התהום במי תהום פחות מלוחים , הדבר גורם להמסת שכבות המלח בתת הקרקע ובעקבותיה לקריסה פתאומית של פני הקרקע. הבולענים מסכנים את כביש 90 את קיבוץ עין גדי והמלונות.
121. מה הם מפעלי ים המלח
ממוקמים סמוך לחופו הדרום מערבי של ים המלח, המפעלים מנצלים את המלחים המומסים במי הים ומפיקים מהם אשלג, ברום ומגנזיום.
122. מהו קומראן
קומראן ממוקמת באזור הצפון מערבי של ים המלח, סמוך לשפך נחל קומראן ומערבית לעינות צוקים, המקום התפרסם במיוחד בשל מגילות ים המלח שנמצאו שם ושיוך המקום למקום מושבם של האיסיים.המערות התגלו באקראי ב1946 עי נער בדואי שמצא כד חרס שבו מוסתרים כתבי יד –מגילות מאוחר יותר נתגלו למעלה מ700 כתבי יד רוב החוקרים משייכים את המקום לכת האיסיים.
האיסיים היו קבוצה יהודית סגפנית מתקופת בית שני, מקורם מבית חשמונאי, מכונים גם ‘כת היהד’ או כת מדבר יהודה, הקבוצה במקום מנתה כ200 איש, חיו חיי צניעות והקפידו בענייני טהרה, ועל כך מעידים ריבוי המקוואות במקום.עסקו בכתיבת המגילות ומנהיגם הרוחני כונה “מורה צדק”.
123. מצוק ההעתקים פרט:
מצוק ההעתקים הוא מצוק שמלווה ממערב את השבר הסורי אפריקאי , החל מצוק מנרה בצפון דרך בקעת הירדן וכלה במצוקים המזרחיים של הרי אילת והוא בא לידי ביטוי במיוחד במדבר יהודה ממערב לים המלח., השבר הסורי אפריקאי ככללותו הוא אזור פתיחה שהוא חלק מקו ההפרדות שהחל לפני 23-25 מליוני שנים שבו נפרדת אסיה מאפריקה הלוח המזרחי נע צפונה במהירות גבוהה יותר מהלוח המערבי.
124. עין גדי ארכיאולוגיה תולדות והיסטוריה
מעל עין גדי בראש המצוק מצוי המקדש הכלקוליתי בן כ6000 שנה , שימש כנראה את החקלאים שגרו סביב המעיין .לא נמצאו שרידי מגורים בסביבה זו , אך ההשערה היא שהמגורים היו במערות שסביב , נראה שהמקדש נעזב בצורה מסודרת היות ולא נמצאו בו שרידי כלי פולחן. ב1960 במסגרת החיפושים אחרי מגילות גנוזות במערות הסביבה , נמצאו במערות בנחל משמר הסמוך מטמון של 429 כלי פולחן מנחושת עטופים במחצלות ובינם שרביטים וכלי שנהב, החוקרים מאמינים שכלים אלו שנמצאו במערה שימשו את המקדש הנטוש והוחבאו במערה. נמצאים כיום במוזיאון ישראל בירושלים.
למרגלות המצוק וצפונה מקיבוץ עין גדי מצוי תל גורן עליו שרידי ישוב המעידים על התיישבות יהודית במקום החל מהמאה השביעית לפנה”ס ועד אמצע המאה השישית עת נחרב הישוב. עפ”י הממצאים הארכיא’ נמצאו תנורים וחביות בחצרות הבתים בתל שימשו כנראה לרקיחת האפרסמון, כמו כן התברך המקום בגידולי תמרים. עין גדי של תקופת מלכי יהודה חרבה בסוף המאה השישית לפנה”ס בידי הבבלים ,הישוב התחדש בתקופת שיבת ציון (בתקופה הפרסית המאה החמישית לפנה”ס’) התפתחותו וגידולו של הישוב היהודי בעין גדי החל בתקופת החשמונאים 160-37 לפנה”ס, ונמשך כ700 שנה עד שלהי התקופה הביזנטית. הישוב שגשג והתפתח התפתחות אינטנסיבית של חקלאות השלחין במדרונות טרסות בריכות אגירה בנויות ומטויחות ואמות מים ברחבי הנווה. ייתכן שבמאה ה1 לספירה חיו מעל עין גדי בני כת האיסיים המוזכרים בכתבי ההיסטוריון פלניוס הזקן , באתר שבמרומי הנווה התגלו בריכת מים ושרידי תאים ששימשו למגורים לאיסיים.בימי המרד הגדול 66-73 לפנה”ס סבלו תושבי עין גדי מידי הקנאים בפסח 68 לספירה פשטו הקנאים יושבי מצדה וטבחו 700 איש נשים וטף שדדו וגזלו היבול ושבו למצדה.
אחרי המרד המקום עבר לידי הקיסר הרומי,חנתה במקום יחידת צבא רומי של כ100 חיילים(קנטוריה) ,שלשימושם נבנה בית מרחץ שרידים נמצאו במטעי התמרים מצפון מזרח לישוב העתיק.בתקופת מרד בר כוכבא 132-135אזור ים המלח היה אזור חשוב שסיפק מלח ומוצרי חקלאות למורדים , באגרות שנמצאו בנחל חבר הוכיח בר כוכבא את אנשי עין גדי על שלא עזרו די ללוחמיו ולא תמיד זרמה אספקה סדירה ללוחמיו.
כתוצאה מהמרד נחרב שוב הישוב עי הרומאים, אך במאה השלישית לספירה נבנה הישוב מחדש נבנה בית כנסת ששרידיו מעידים על חוסנה של הקהילה במקום.
באמצע המאה השישית נשרף הישוב היהודי וניטש, במאה הרביעים הוקם במדרון שמעל תל גורן מיצד ערוגות ייתכן שמיצד זה שימש לשמירת מטעי האפרסמון או מתקן סודי ליצור.
בתקופה הממלוכית מאה 13-14 לספירה התקיים בעין גדי כפר קטן וליד מעין עין גדי הוקמה טחנת קמח , גם ישוב זה ניטש.מהמאה ה19 ועד מלחמת העצמאות גרו במקום בדואים משבט הרשיידה וגידלו במקום ירקות.
במרץ 49 פלוגה מחטיבת אלכסנדרוני נחתה במקום ונאחזה במקום וכך נכללה בתחומי א”י. ב1953 עלתה למקום היאחזות נחל ושלוש שנים מאוחר יותר הפכה לקיבוץ קבע.
125. עין גדי מה נמצא בשמורת הטבע
נווה מדבר הגדול והחשוב בישראל , שני נחלים זורמים כל השנה דוד וערוגות, שמוזנים מ4 מעינות =דוד , ערוגות,עין גדי ומעין שולמית. בנווה ריכוז גבוה של עצים טרופיים =שיזף מצוי,שיטה סלילנית, ושיטת הסוכך,ערף המדבר,זקום מצרי, מרואה עבת עלים – נותרו בשמורה רק 5 עצים ממין זה מורינגה רותמית אף היא סוג נדיר.סלוודרוה פרסית, קנה מצוי , סוף מצוי, קנה סוכר גבוה ועוד. כמו כן מינים רבים של ציפורים = טריסטמית,עורב קצר זנב,זנבן , שחור זנב.
עופות דורסים= נשר ,רחם,עיט ניצי ובז מדברי.
יונקים =יעל שפן סלע נמר צבוע מפוספס , שועל מצוי ושועל צוקים.
מיני נחשים= צפע עין גדי (צפעון שחור),אפעה.
זוחלים = לטאות חרדונים ו…..דק.
מבין החרקים=הנמלה האורגת.
126. אילו ממצאים היו בבית הכנסת בעין גדי
רצפת פסיפס בשתי שכבות עליהם מצויירים מנורת שבעת הקנים ,עופות עגורים ,כתובת בעברית וארמית , רשימת השמות המזלות והחודשים, האבות, שמות התורמים לבנינו מחדש של בית הכנסת ונושא קללת סוד האפרסמון.
127. רצפת הפסיפס של עין גדי
הישוב בעין גדי מהתקופה הכלקוליתית. התיישבות יהודית מהמאה ה-7- עד ה-6. בית הכנסת מ-2 תקופות: מאה 3 ומאה 6. על הרצפה כתובות: רשימת הדורות מאדם עד יפת, המזלות והחודשים, התורמים והקללה.
128. מהי בעיית המים בעין גדי?
ויכוח בין הקיבוץ השואב חלק גדול ממי מעיין עין גדי (אחד מ-4 מעיינות)לשימוש ולמכירה לרשות לניצול רוב המים לטובת נאת המדבר.
129. הנחיות לתיירים הנכנסים פעם 1 לים המלח
להיכנס בהליכה איטית וזהירה, איסור מגע עם עיניים, אף, פה. אם יש שריטות וחתכים ישרוף. לשטוף במים היטב במקרה ונצרבים בעור או בעין.
130. מפעלי ים המלח
חברה להפקת מחצבים מים המלח, היום בבעלות משפחת עופר. ראשיתה בזיכיון מ-1930 בין משה נובמייסקי, ממשלת המנדט ועבר הירדן . המפעל הראשון בצפון ים המלח. המפעל השני בדרום ב- 1937 . במסגרת החלוקה המפעל הצפוני עבר לידי הירדנים ובמלחמה נותק החלק הדרומי מהיישוב. המפעל הביא לתעסוקה (מעלים כימיים), פיתוח התחבורה, פיתוח דרכים,פיתוח ערי הנגב.
131. מהם אוצרות ים המלח
אשלג (לחקלאות), ברום (אלקטרוניקה, טיהור מים, הדברה, תרופות), מגנזיום (אלומיניום, בידוד, תרופות), כלור (תעשיית נייר וצבעים, חיטוי).
132. למה משמש הברום
אלקטרוניקה, טיהור מים, הדברה, תרופות.
133. מה הכתובת בבית הכנסת עין גדי
134. משיבות הממצאים בקומראן
135. שם נוסף לקומראן
136. מה מיוחד ומעניין בקומראן
137. איזה שרידים יש בקומראן
138. איך זה שיש מקוואות בקומראן
139. מדוע לוקחים נוצרים לקומראן
140. מה מוציאים מים המלח
141. מה היא האידיאולוגיה של האיסיים
142. על מה תדבר בדרך מקומראן לירושלים
143. מדוע האיסיים נוהגים להיטהר
144. האם היו מספיק מים בקומראן
145. למה קומראן חשובה לפרוטסטנטים
146. ממתי יש עדויות להתיישבות בעין גדי
147. מה מיוחד בבית הכנסת העתיק בעין גדי
148. על מה תדבר בסיור בשמורת עין גדי
149. מה את יודעת על בית הכנסת בעין גדי
150. מה את יודעת על המקדש הכלכוליתי [בעין גדי]
151. מה פירוש קלי”ה
152. למה משמש האשלג
153. מה סיפור בית הערבה
154. מהו סלע P.E.F