Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא מיעוטים

שאלות בנושא מיעוטים

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות, ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.
את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.
בהצלחה!

1. האם אתה יודע על הדת המונותאיסטית הצעירה בעולם שיש לה נציגות בישראל?
2. איפה יש נציגות של הבהאים בישראל?
3. תני כמה משפטים על הדרוזים
4. שני מקומות קדושים לדרוזים בארץ.
5. ספרי על כמה עיקרי אמונה בדת הדרוזית
6. מעמד האישה אצל הדרוזים
7. ספרי בכמה משפטים על הצ’רקסים
8. מי הם הצ’רקסים
9. ספרי על עיקרי האמונה של הצ’רקסים
10. מי הם השומרונים
11. מי הם תושבי בית ג’אן – מה אתה יודע על הדרוזים
12. מי הם הבהאים
13. מהן עקרונות הדת הדרוזית?
14. היכן גרים צ’רקסים בארץ?
15. מיהם הצ’רקסים?
16. ישובים שלהם בארץ?
17. מיהם הדוזים?
18. הבהיים?
19. בנה יום סיור בחיפה וסביבתה – מיעוטים בישראל.
20. הדת הדרוזית – מתי התחילה ואיפה?
21. מה אתה יודע על האחמדים?
22. מה אתה יודע על צ’רקסים?
23. מיעוטים בחיפה – מיהם הבהיים, מה אמונתם?
24. מיהם האחמדים? מה אמונתם?
25. מהן עקרונות הדת הדרוזית?
26. היכן גרים צ’רקסים בארץ?
27. 30. תני כמה משפטים על הדרוזים
28. 31. שני מקומות קדושים לדרוזים בארץ
29. 32. ספרי על כמה עיקרי אמונה בדת הדרוזית
30. 33. מעמד האישה אצל הדרוזים
31. ספרי בכמה משפטים על הצ’רקסים
32. מי הם הצ’רקסים
33. ספרי על עיקרי האמונה של הצ’רקסים
34. מהן עקרונות הדת הדרוזית?
35. מיהם הצ’רקסים?
36. ישובים שלהם בארץ?
37. מיהם הדוזים?
38. הבהיים?
39. היכן גרים צ’רקסים בארץ?
40. מי הם השומרונים
41. מי הם תושבי בית ג’אן – מה אתה יודע על הדרוזים
42. מי הם הבהאים
43. האם יש גם בעכו אתר בהאי?
44. מה עיקרי האמונה של הדרוזים?
45. אם גלגול נשמות זו אמונה איך יתכן שיש בית קברות?
46. מהם המיעוטים הנמצאים בחיפה?
47. אילו ישובים של מיעוטים יש בצפון? אפיין אותם על פי מיקומם הגיאוגרפי?
48. אתרים מקודשים לדרוזים?
49. אתרים דרוזים בצפון
50. מי הם הכרמליטים?
51. מהיכן הגיעו הצ’רקסים?
52. כיצד נוצרו האחמדים?
53. מה הוא מקום מושבם?
54. איפה הדת הזו נוסדה, היכן התחילה?
55. האם למייסד היה חזון שמרכז הדת הבהאית יהיה בישראל?
56. יש לנו בארץ דרוזים בגליל ובכרמל ודרוזים בגולן, מה ההבדל ביניהם?
57. מאיזו סיבה הדרוזים ברמת הגולן בחרו בשנות ה-80 לא לקבל אזרחות.
58. מה המיעוטים הגרים בצפון הארץ?
59. איפה אנחנו מוצאים צ’רקסים בגליל?
60. ובדואים בגליל?
61. ספרי על דריג’את.אוכלוסיה, חשמל, תיירות
62. בכנרת עם דרוזים לאן נלך?
63. מה רואים בנבי שועיב?
64. איפה אני מוצא בגליל יישוב צ’רקסי, דרוזי, בדואים
65. עולים צפונה- מי הם ה’צרקסים?
66. איך הגיעו לא”י ומדוע?
67. עוד ישובים צ’רקסיים חוץ מכפר קמא וריחינה
68. מי הם הבאהים
69. בדואים- מה הדת שלהם?
70. הדרוזים- האם הם מוסלמים?
71. מסלול מיעוטים בגליל
מה היא חורפיש? מה יש שם? (האנדרטה המפורסמת של נביה מרעיה), הר- נבי סבלן
72. מי הם הצרקסים?
73. מי הם הצ’רקסים – עם מהקווקז, מוסלמים סונים נדחקו ע”י הרוסים הובאו ע”י העות’מאניים לשמש במשמר הגבול.
74. דרוזים – עיקרי הדת
דת ייחודית שהתפצלה מהאסלאם השיעי / איסמעיליה במצרים במאה ה-11. קוראים לעצמם בני מערוף, וואחידון. מאמינים כי היו נביאים שונים בתקופות שונות. לא רואים עצמם מוסלמים ולא מקיימים מצוות האסלאם. חגים: חג הקורבן, חג נבי שועיב, חג נבי סבלאן. גלגול נשמות, הנשים נולדות דתיות. הדת נלמדת רק ע”י מי שבוחר להיות דתי. תקייה, נאמנות למדינה בה חיים.

75. דרוזים – מקומות קדושים
נבי שועייב ליד קרני חיטין (28.4), נבי סבלאן חורפיש (10.9).
76. מהי הדת הדרוזית? במה מאמינים
דת ייחודית שהתפצלה מהאסלאם השיעי / איסמעיליה במצרים במאה ה-11. קוראים לעצמם בני מערוף, וואחידון. מאמינים כי היו נביאים שונים בתקופות שונות. לא רואים עצמם מוסלמים ולא מקיימים מצוות האסלאם. חגים: חג הקורבן, חג נבי שועיב, חג נבי סבלאן. גלגול נשמות, הנשים נולדות דתיות. הדת נלמדת רק ע”י מי שבוחר להיות דתי. תקייה, נאמנות למדינה.
77. שני אתרים דרוזיים עיקריים – נבי שועייב (אזור קרני חיטין), נבי סבאלן (חורפייש).
78. איפה תדבר כפר דרוזים ומה תאמר עליהם
79. סיור בכרמל בנושא מיעוטים
80. מי הם הבהאים
81. אתר מקודש לדרוזים ליד טבריה
82. מנה את המיעוטים בצפון
83. מי הם האחמדים
פלג מוסלמי שנוסד בהודו ומטיף לנאורות, שלום ואהבה, ובעיקר לאי אלימות, בארץ מרכזם בכפר כבביר בחיפה בשיפוליו המערביים של הכרמל , שכונה המונה כ1000 ומוקפת שכונות יהודיות במרכז הכפר מסגד בעל 2 מינרטים.
84. מה הקשר של אחת הדתות לכרמל
המרכז העולמי של הבהאים בית הצדק העולמי, מושב תשעת המנהיגים הנבחרים של הדת ,נמצא בחיפה על הכרמל , אותו ראה בהאא אוללה כקדוש, משום שזיהה אותו כהר ציון שאליו יבואו כל הגויים באחרית הימים . המרכז המפואר(כפת הזהב) הוא למעשה מוזוליאום , בו קברו של מבשר הדת מירזא עלי מוחמד, הבאב= שער .
85. מי הם הבהאים?
הדת הבהאית הינה דת מונותיאיסטית. מקורה בדת הבאבית שנוצרה באיראן ב-1844 על ידי הבאב, ככת פורשת מהאסלאם השיעי. מרכזה של הדת הוא בחיפה ובעכו. רוב כתביה הקדושים נכתבו על ידי הנביא בהאא אוללה, שטען שהוא ממשיך בשורתו של הבאב. מעריכים שקיימים כשישה מיליוני מאמינים ברחבי העולם במספר רב מאוד של ארצות. כתבי הדת תורגמו למאות שפות. על אף מוצאה המוסלמי של האמונה, כמעט אין ערבים שאוחזים בה ובאיראן היא נרדפת קשות. את עיקר הצלחתה השיגה במערב ובהודו, בשל מסריה האוניברסליים.
המסר של הבאב ובהאא אוללה הוא שיש אל אחד, שמתגלה בפני האנושות לאורך השנים וחושף את רצונו. כל הדתות הן בעלות מוצא אלוהי משותף, וניתנו על ידי נביאים שהינם שליחי האל, ביניהם משה,
בודהה, מוחמד, קרישנה, ישו, זרתוסטרא והבאב. הם מייצגים שלבים עוקבים בהתפתחות הרוחנית של האנושות. בפי השליח האחרון ברצף, בהאא אוללה, הייתה בשורה למתחבטים מול האתגרים המוסריים והרוחניים של העולם המודרני, ובשורה זאת, על פי האמונה, תעמוד למשך אלף שנים. היא מדגישה שלום כלל עולמי, התקדמות מדעית והתנהגות מוסרית.