Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

שאלות בנושא תל-אביב יפו

שאלות בנושא תל-אביב יפו

השאלות נאספו ממבחנים שנערכו בשנים האחרונות ע”י חברי קורס מורי דרך של יד בן-צבי מחזור ג, 2011-2013. שאלות שחזרו על עצמם הועתקו כפי שהם, כדי שניתן יהיה להסיק לגבי שאלות מרכזיות אשר נשאלות באופן תדיר ע”י הבוחנים.

את התשובות המוצמדות לשאלות יש לקרא בצורה ביקורתית.

בהצלחה!

 1. בת כמה תל אביב היום
 2. איזה מוזיאונים את מכירה בתל אביב
 3. מתי נבנה נמל תל אביב מה הרקע
 4. מהי מלחמת ההתשה
 5. תבנה סיור בתל אביב
 6. מה חשיבותה של יפו לנצרות?
 7. מדוע נבחרה ת”א לרשימת אתרי המורשת של אונסק”ו?
 8. לאילו מוזיאונים ניקח תיירים בת”א?
 9. יש לך זמן רק לאתר אחד בתל אביב שמשקף את מהות העיר. לאן תלך?
 10. מה קרה ביפו בהיבט הנוצרי
 11. מה הקשר בין יפו וקיסריה
 12. מה חשיבותה של יפו לנצרות?
 13. מתי ומדוע נבנה נמל ת”א?
 14. מדוע נבחרה ת”א לרשימת אתרי המורשת של אונסק”ו?
 15. מתי ומדוע נבנה נמל ת”א?
 16. מדוע נבחרה ת”א לרשימת אתרי המורשת של אונסק”ו?
 17. לאילו מוזיאונים ניקח תיירים בת”א?
 18. לאילו מוזיאונים ניקח תיירים בת”א? חיפה? ירושלים?
 19. איזה מוזיאונים את מכירה בתל אביב?
 20. מתי נבנה נמל תל אביב מה הרקע
 21. בזכות מה הוכרה תל אביב כאתר מורשת עולמית
 22. מה אתה יכול לספר על סגנון הבאוהאוס
 23. האם אתה יכול למנות מוזאונים בתל אביב
 24. ספר על מסע נפוליאון
 25. מה קורה לחיילים של נפוליאון ביפו
 26. מה הן הכנסיות ביפו ומה הסיפור העומר מאחוריהם?
 27. איפה תשחרר קבוצה בתל אביב לחוות את העיר
 28. מוזיאונים בתל אביב?
 29. מקומות בילוי בת”א
 30. מקומות ביקור בתא ללא מדריך
 31. מהי העיר הלבנה?
 32. מי הקים את ת”א? מתי?
 33. איפה הכריזו על המדינה? למה שם?
 34. האם חששו מתקיפת מטוסים מצריים?
 35. האם/מתי נכבשה יפו?
 36. לאן תיקח נוצרים ביפו? ומה משמעותה עבור הנוצרים בברית החדשה ובברית הישנה?
 37. במה יפו חשובה לנצרות?
 38. למה יש נמל ביפו ובתל-אביב
 39. על מה תדבר ביפו
 40. מתי נוסדה תל אביב ומה היא השכונה הראשונה מחוץ ליפו
 41. מדוע הוכרה ת”א כאתר מורשת עולמית
 42. תן הצעה לחצי יום סיור בתל אביב
 43. מהי אלטלנה
 44. בת כמה תל אביב היום?
 45. היצע סיור בן 3 שעות בתל-אביב

אתרים בתל-אביב-

אנדרטת המייסדים שד’ רוטשילד – במקום בו נערכה הגרלת הקרקעות של אחוזת בית, עמד בית ועד הקהילה והבאר, כמחווה ל-66 המייסדים הוקמה האנדרטה ב-1949, 40 שנה לאחר קום תל אביב, תוכננה ע”י א. פריבר. מצד אחד שמות המייסדים, מצד שני: המריצנים, גימנסיה הרצלייה, ת”א בשנות ה-40, בית הבימה ונמל ת”א.

נחלת בנימין -במקביל להקמת אחוזת בית, קנו יהודים בעלי פחות אמצעים אדמה צרה וארוכה והקימו שם את השכונה. השם נבחר כי ייקרא ע”ש מי שיתרום: הברון או קק”ל. סגנון בנייה אקלקטי, הגינה הציבורית הראשונה, חנויות טכסטיל, היום בחלקו הצפוני מדרחוב.

בית קברות טרומפלדור – עקב מגפת כולרה בשנת 1902 ביפו, סרבו לקבור בעיר. נרכשה האדמה רחוק מיפו. קבורים בו גדולי ת”א והארץ.

 1. מדוע/בזכות מה הוכרזה ת”א אתר מורשת עולמית?

 בזכות הבתים בסגנון הבינלאומי.

 1. השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו.
 2. ממתי הקיוסק ברוטשליד?
 3. מתי הוקמה אחוזת בית?
 4. מחיפה אני יורדת לתל אביב, מה אתה יכול להגיד על סגנונות בנייה היום בתל אביב, נושאים בהם תעסוק בהדרכה?
 5. דוגמאות למבנים?
 6. למה תל אביב קיבלה על האדריכלות את התואר של אונסק”ו?
 7. יפו – מגדל שעון לאיזה תקופה זה קשור?
 8. איך נקראת השכונה היהודית החדשה?
 9. לפני אחוזת בית, האם היו עוד שכונות יהודיות?
 10. מה זה מגדל השעון?
 11. באיזו תקופה הוקמו מגדלי השעון?
 12. יפו מוזכרת בתנך?
 13. עוד סיפור בתנך למעט יונה הנביא?
 14. תל אביב – מהן השכונות לפני אחוזת בית?
 15. בית קברות בתל אביב באמצע העיר, לא מסתדר עם המסורת היהודית, הסבר?
 16. מתחם התחנה בתל אביב – מה תספרי?
 17. במקור מה היה במתחם התחנה?
 18. תחנת רכבת של איזו רכבת?
 19. תל אביב – אתר מורשת עולמית בזכות מה?
 20. מה זה אומר בהואוס?
 21. מה מיוחד באדריכלות הזו?
 22. למה תל אביב נקראת העיר הלבנה?
 23. למה צריך שני נמלים בתל אביב ויפו?