Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

גי’מס אלגרוד

ג’ימס (ג’יימי) הגיע עם הוריו לישראל מלונדון כשהיה בן שנתיים. כחובב היסטוריה ופוליטיקה מושבע, לאחר שירותו הצבאי, ג’יימס החל לעבוד כיועץ פוליטי לנושאי פנים, אך בהדרגה שילב עבודתו עם הדרכת תיירים, מנצל את שליטתו הרבה בהיסטוריה, כמו גם בשפה האנגלית-בריטית.

ג’יימס מתמחה בהיסטוריה של ירושלים והיסטוריה של התנ”ך. הוא מומחה לסיורים פרטיים, וגם מדריך בכיר בעמותת “אלע”ד” לאורחי ממשל, בעלי הון, וסלבריטאים.


גי’מס מציג החידושים במחקר עיר-דוד לתוכנית THE WATCHMAN


הזמן סיור פרטי עם ג’ימס אלגרוד: