Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

עידן גבע

עידן הגיע עם הוריו לישראל מקנדה כשהיה בן 3, והוא גדל בקיבוץ לצד הכינרת. ילדותו היתה ספוגה נופים של צפון הארץ וערכי קיבוץ. 

לאחר השירות הצבאי, עידן למד היסטוריה, ארכיאולוגיה, ותיאולוגיה. הוא גם השתתף בחפירות סוסיתה, ועבד ברשות הטבע והגנים. מ2010 עידן הוא מורה דרך מורשה, המתחמה בסיורים פרטיים לתיירים. בסיוריו עידן משלב את אהבתו לארץ והכרתה לאורך, לרוחב, ולעומק, ומשגרר אותה עם אנגלית קנדית מושלמת, כמו גם כמה שרידי נימוסים קנדיים שנותרו בו.. 🙂

מעת לעת עידן גם מושך בעט, וכותב מחזות. עידן נשוי, אב גאה לשתי בנות, וחי במושב בשפלת יהודה.


הזמן סיור פרטי עם עידן גבע: