Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

פיני רפאל

כירושלמי “עסלי”, פיני מכיר את כל סמטאות ירושלים ככף ידו. לאחר שירות צבאי בחי”ר, בה הגיע לדרגת סא”ל, ושנים של ניהול עסק משפחתי מצליח, החליט פיני להפוך התחביב למקצוע ונרשם ללימודי קורס מורי דרך.

פיני מעניק סיורים יחודיים לירושלים ורחבי הארץ, ועם רכב השטח שלו (לנד רובר מפואר) הוא יכול גם להוביל את הסיור לנקודות חן עלומות במדבר יהודה, השפלה והנגב.


הזמן סיור עם פיני רפאל: