Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

למה שבקתני??

למה שבקתני דני הרמן ואילן אבקסיס“למה שבקתני?” הוא סדרת הקלטות קוליות (“פודקסטים” או “הסכתים” בעברית תקנית..) שנוצרו ע”י ד”ר אילן אבקסיס ודני הרמן, במטרה להנגיש את נושא הנצרות, ישו, והברית החדשה, לקהל הישראלי. נקודת המבט היא חילונית, אקדמית, ביקורתית, וארכיאולוגית.

ניתן לשמוע את כל הפרקים כאן.