Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

מערכי הדרכה לאתרים

“ארץ הקודש” משופעת באתרים היסטורים, כפי שניסיתי לרכז במפה זו:

דף זה מכיל הפניות למבחר מערכי הדרכה שיצרתי, בעיקר לאתרי ארכיאולגיה.

בהדרגה אני מקוה להעלות כלל מערכי ההדרכה שלי לאתר.. אבל זה יקח עוד הרבה זמן.. 

מיותר לאמר שהכל נכתב על דעתי בלבד, על סמך לימודי, הערכותי, ונסיוני.

אם יש לכם איזשהם עדכונים, אשמח לשמוע!

 תעלת ההטיה הסורית
מערך הדרכה לבניאסcaesarea philippi tour
מערך הדרכה לתל דןtel dan

מערך הדרכה לתל חצור

hazor
מערך הדרכה לטבריה
מערך הדרכה לבית הכנסת של בית אלפאbeth alpha synagogue

מערך הדרכה ל”דרך בורמה”

burma road
מערך הדרכה לכותל המערביWestern Wall tour
תימלול הקלטת הדרכה שלי להרודיון

מערך הדרכה לאכסנית השומרוני הטוב

מערך הדרכה למנזר סינט ג’ורגTour to Saint George Monastery
מערך הדרכה למצדה – ציטוטי יוספוסtour to masada
מערך הדרכה לתל לכיש א – רקע היסטורי
מערך הדרכה לתל לכיש ב – האתרים
מערך הדרכה לתל ערדarad tour
מערך הדרכה לעבדתavdat1
מערך הדרכה לחלוצה negev
מערך הדרכה לשיבטה
 מערך הדרכה לניצנהnitzana papyrus hoard