Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

ייעוץ עיסקי

יזמות בתחום התיירות מחייבת היכרות מעמיקה עד אינטימית עם הענף.

איפה התיירים הולכים?

מה באמת מענין אותם?

איפה יש פוטנציאל גדול שטרם מומש???.

אני מציע להיפגש איתי לפני שמוציאים סכומים גדולים על מיזם שעלול להתברר בדיעבד כלא יעיל לקהל המטרה.

עבודות ייעוץ שביצעתי בעבר –

– ייעוץ לתערוכת ממצאים הקשורים להיסטוריה של הנצרות.

– ייעוץ ליוצר שרצה ליצור מזכרות יחודיות לשוק הנוצרי.

– ייעוץ למיזם נדלנ”י תיירותי לתיירות נוצרית.

– ייעוץ למסעדן-יזם בתחום תיירות.

– ייעוץ ויצירת תכני וידיאו לפורטל האינטרנט 

– ייעוץ ויצירת תכני וידיאו לפורטל האינטרנט

 בקיצור – צרו קשר: