Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

HP אפרת אלטמן

דני היקר,

אני מעבירה לך אימייל שקיבלנו משני מנהלים מחברת Capgemini, בו הם מציינים את הרושם הבלתי נשכח מהסיור שערכת להם בירושלים לפני כשבועיים.

זה מצטרף כמובן לחותם עז שהותיר הטיול המוצלח שנערך לפני כחודשיים במצדה וירושלים, בו הדרכת קבוצה גדולה של מנהלי HP מרחבי העולם.

אשמח לעבוד עמך בהמשך, ולהמליץ עליך בחום ככל שיידרש.

תודה רבה,

אפרת אלטמן

HP ישראל