Contact Me
Home Img

פרופסור אהוד נצר ז”ל

אהוד בטח היה מסתייג מהצורה הדרמטית בה אני אוהב לתאר בסיורים שאני עורך בהרודיון את חיפושיו אחר קברו הורדוס האבוד.

צנוע, פשוט, תכליתי. הוא רק רצה למצא את הקבר.

איש מעש מראשית דרכו, אהוד התחיל את דרכו כארכיטקט, והיה שותף לתוכניות הבינוי והשיקום של ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. ככל שידוע לי הקריירה הארכיאולוגית שלו התחילה באופן לא מתוכנן, כאשר שמע על משלחת החפירות של ידין למצדה, וביקש להיות שרטט המשלחת.

הוא נדבק חזק בחיידק הארכיאולוגיה, והחיבור עם ארכיטקטורה הביא אותו להתמחות באריכטקטורה עתיקה, ובמיוחד בזו של האישיות הבונה ביותר בא”י בעת העתיקה – הורדוס “הגדול”.

והוא חפר, וחקר, והרצה, ולימד רבות על הורדוס, ארכיטקטורה, וארכיאולוגיה.

ב2007 קנה אהוד תהילת עולם לאחר שהכריז, לאחר שנים רבות של חיפוש, על גילוי קבר הורדוס בהרודיון, ערב יציאתו לגמלאות.

איזו תגלית חשובה וראויה לאהוד!

אך כפי שידוע לכל, תגלית זו גם הביאה למותו הטראגי והמיותר כל כך. ב2010, בסוף מפגש עם נציגי מוזיאון ישראל, התמוטטה הקורה עליה נשען, והוא נפל ונפצע קשה בראשו, וכעבור כמה ימים נפטר.

יהי זכרו ברוך!