Contact Me
Home Img

פרופסור חנן אשל ז”ל

אח אח, איזו שנינות!, איזו ידענות!. חנן היה אנציקלופדיה מהלכת. הידע שלו היה רב-תחומי ורב גוני. גם תנ”ך, גם יוספוס, גם משנה, גם ארכיאולוגיה “קלאסית” (קרמיקה וקירות), גם מטבעות, וגם מגילות ים המלח.

חנן היה גם “ספוג”, גם “כמעיין המתגבר”, וגם “בור סוד שאינו מאבד טיפה”.

ומעל הכל הוא היה צנוע, ענייני, נעים הליכות, ובר שיח. עצותיו היו חכמות ומחכימות.

מחלת סרטן הכריעה אותו ב2010, והוא בן 52 בלבד.

יהי זכרו ברוך.