Contact Me
Home Img

למה שבקתני??

“למה שבקתני?” הוא סדרת הקלטות קוליות (“פודקסטים” או “הסכתים” בעברית תקנית..) שנוצרו מהמפגש ההיסטורי בן יוחנן המטביל לישו מהגליל.

טוב לא בדיוק..

אבל גם לא לגמרי לא נכון..

הסידרה היא תוצאה של מפגש אקראי חוזר של ד”ר אילן אבקסיס, דוקטור ללימודי המקרא ובעל ה”הסכת” הפופולארי “דברי הימים“, עם דני הרמן, מרצה קורס באוניברסיטה העברית “הארכיאולוגיה של הברית החדשה“, ובעל חברה לסיורים פרטיים (dannythedigger.com).

למה שבקתניאי שם בשנות ה90 העליזות, אילן ודני היו חברים לספסל הלימודים, ודני אף טוען לקרדיט מסוים בהצלחת החיזור של אילן אחרי אישתו הראשונה, קסנדרה :-).

לאחר שנים הצטלבו דרכיהם שוב במפגש אקראי במוזיאון ישראל, והם החליטו לאחד כוחות ליצירת סדרת הקלטות זו, משלבים הידע הניצבר של דני בנושא, עם תובנותיו ונסיונו הקריטי של אילן במדיום של הסכתים.

תהנו!

 

למה שבקתני??, פרק 1 – הקדמה

הפרק הראשון בסידרה “למה שבקתני??”, וכראוי לפרק ראשון בסידרה, רובו ככולו הקדמה לנושא: מהי הברית החדשה?, הביוגרפיה של ישו על קצה המזלג, העדות על ישו בכתבי יוסף בן מתתיהו, ואופיו של המחקר הארכיאולוגי. תהנו!


 

למה שבתקני??, פרק 2 – יוחנן המטביל

dead sea scrollsפרק המוקדש כולו ליוחנן המטביל: התאור שלו בברית והתאור הנוסף והמפתיע בכתבי יוסף בן-מתתיהו. הדמות העולה מן המקורות, קורות חייו, וסופו העגום. נדון גם בקשר המפתיע והמרתק בן יוחנן המטביל לאנשי מגילות ים המלח. תהנו!


 

למה שבקתני??, פרק 3 – לידת ישו

church of nativity bethlehemפרק העוסק בלידת ישו: למה רק שתי בשורות מציגות את הנושא? למה בבית לחם? והאמנם ב25 לדצמבר?. נלמד גם שלמרות ההתעברות והלידה ללא איבוד הבתולין לישו היו אחים ואחיות.. תהנו!


 

למה שבקתני??, פרק 4 – לידת ישו, המשך

The rock which Elizabeth and John used to hide from Herodהמשך הדיון על לידת ישו: “טבח התמימים” על ידי הורדוס בעת לידת ישו, ביקור ה”מגושים”. תהנו! 

למה שבתקני??, פרק 5 – לאחר לידת ישו

shepherds fieldsפרק המשלים הדיון בלידת ישו. עוסק באתרי הקודש לנצרות בבית לחם, ובתאורים של ישו בתלמוד.. תהנו! 

למה שבקתני??, פרק 6 – ילדות ישו

nazareth villageפרק המוקדש ל”ילדות האבודה” של ישו. אף שברור שישו גדל בנצרת, אין לנו כמעט שום מידע על מה חווה ישו בשלושים השנים עד שפגש את יוחנן “המטביל”. לכאורה פרק קצר מאד.. אך בכל זאת יש מה לספר.. תהנו!


 

למה שבקתני??, פרק 7 – נצרת וציפורי

nazareth church of annunciationפרק משלים על ה”ילדות האבודה” של ישו מבחינת תיעוד היסטורי, בדגש על האתרים הקשורים ביותר לילדותו – נצרת, וציפורי. תאור ארכיאולוגי ונסיון לשחזור האתרים במאה הראשונה לסה”נ. תהנו!


 

למה שבקתני??, פרק 8 – טבילת ישו

baptism site tourדיון במפגש ההיסטורי בן יוחנן המטביל לישו מנצרת. לכאורה בני דודים, לכאורה מבשר ומבושר, אבל יתכן והמציאות קצת יותר מורכבת.. תהנו! 

למה שבקתני??, פרק 9 – ישו והשטן

 The rock in the Quarantal monasteryפרק שכולו מעשה שטן.. על פיתויים, ציטוטים, ואתרים מעל יריחו.. תהנו!