Contact Me
Home Img

2018 מבחן חורף חלק א

כסלו תשע”ט נובמבר 2018 מבחן רישוי – קורס מורי דרך חלק א’: שאלות ידע – 30 נקודות בסך הכל משך חלק זה של המבחן: שעה לפניך 50 שאלות רב ברירתיות. עליך לענות על 45 שאלות בלבד, לפי בחירתך. במידה ותענה/י…

2018 מבחן חורף, חלק ב

כסלו תשע”ט נובמבר 2018 מבחן רישוי למורי דרך חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול. קבוצה מספר 1: קבוצת מטיילים ישראליים מעוניינת בסיור בנושא האיסלאם…