Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

חלק ב של בחינה בכתב פתור. הנושא – הדרכת פרוטסטנטים בין אשדוד לירושלים

להל”ן פתרון בחינה סרוקה של נבנחנת אשר תארה תאור יומיים עם פרוטסטנטים אשר בקשו אתרי מקרא ונצרות בין נמל אשדוד לירושלים.

קיבלתי את הבחינה מחיים כראל ואיני יודע מי הסטודנטית אשר ענתה על בחינה זו. אם מישהו יודע, אנא עדכנו אותי, שאוכל לתת לה הקרדיט!       זוהי בחינה טובה מאד!!.

במיוחד מבנה התשובה והתאורים הלוגיסטים מלאים וטובים!.

מבחינת בחירת האתרים והמסלול, רובו מתאים לקבוצה, אך לא ברור לי למה היא בחרה לכלול בסיור את בית גוברין. מה לבית גוברין ולמקרא? גם הקשר של מרישה השכנה קלוש. הייתי מחפש אתר יותר משמעותי. הייתי לוקח אותם למוזיאון הפלישתים באשדוד, או “הרחוב הפלישתי” בקיבוץ רבדים.

מעבר לכך תוספות ותיקונים קלים הוספתי הוספתי בדפוס בגוף הבחינה. [לחץ על כל דף לקבל גרסה מוגדלת שלו.]