Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

תיקונים והתקנות – 2012

הפיתוח התיירותי לא מפסיק להתחדש, ורק בשנה שעברה דיווחתי על הפיתוח התיירותי הנרחב בירושלים. אחד החידושים היה השלמת חשיפת תעלות הביוב שמתחת לרחוב שבין בין בריכת השילוח לכותל המערבי. ההליכה מתחת לאדמה, לאורך למעלה מ500 מ’, וסופם אל מול הכותל המערבי היא אחת החוויות המרתקות שתייר יכול לחוות בסיור בירושלים.

אלא שבגשמי הברכה של ינואר 2012 הכניסה אל התעלה קרסה, והמעבר נסתם. עמותת אלע”ד פועלת כעת במרץ על תיקון הנזקים ופתיחה מחודשת של כלל המעבר, אך נכון לעכשיו הכניסה טרם תוקנה. עם זאת ניתן עדיין ללכת בתעלה את הקטע שבין “חניון גבעתי” לפינת הכותל המערבי.

הכניסה לתעלת הרחוב ההרודיאני לאחר הגשמים האחדונים. שים לב לסתימת הכניסה מגלישת הקירות ברקע.

הגשמים גם הביאו להצפה נדירה של הקטע שנחשף של בריכת השילוח.

פינת בריכת השילוח ההרודיאנית מוצפת.

פינת בריכת השילוח ההרודיאנית בימים כתיקונם.

ובעוד בעיר דוד מתקנים, בהרודיון מתקינים.

בעת ביקור בהרודיון השבוע עלצתי לראות צוות המתקין מודל של הקבר המלכותי שפרופסור נצר ז”ל  מצא ב2007 במורדות הצפון מזרחיים של האקרופוליס. מהקבר נותר רק הבסיס, וככל הנראה הוא נותץ עוד בעת העתיקה, אך נמצאו מספיק פריטים ארכיטקטונים המאפשרים שחזור של כלל הנפש והסרקופגים שהושמו בו. המודל מוצב ליד הכניסה הראשית, אך הכוונה היא לשלב אותו במרכז מבקרים עתידי. צורתו מזכירה משהו את “יד אבשלום” שבנחל קדרון, אך עם עיטורים דמויי כדים\אורנות על גגו.

מודל הקבר המלכותי בעת הצבתו בהרודיון, 25.1.12

בעקבות התקנת המודל “הארץ” פרסם כתבה ובה ביקורת על המודל ותוכניות הפיתוח באתר. אני לא רואה שום פסול בפיתוח עזרים ומרכזי מבקרים באתרי עתיקות, וחושד שמאחרי הביקורת דיעות פוליטיות מסוימות.