Contact Me
Home Img

מפת שמורת תל דן מעודכנת

* מפה זו מבוססת על מפת שמורת תל דן של רשות הטבע והגנים.

מופיעות בה שתי תוספות:

א. ליד ה”שער הישראלי” הוספתי ציון שער יציאה (בלבד) מהשמורה.

ב. ליד “המתחם המקודש” ו”מצפור המוצב” הוספתי ציון שלד הטרקטור סורי שהוצב במקום ב2008. הוא היה חלק מנסיון הטיית מקורות הירדן ע”י הסורים ב1965.

– לחץ על המפה לראות אותה בקנ”מ גדול יותר.

– אני ממליץ להעתיק את התמונה \ מפה  למחשב, ולשים אותה כתמונה בפלאפון, וכך להבא שאת\ה בתל דן, תוכל להיות בטוח שיש לך מפה של השמורה בהישג יד!