Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

DOUBLE

נבחן 2011כו

[מתחם מריה מגדלנה (דגש רוסי בהיכרות עם ירושלים)] מי היא מריה מגדלנה ? איפה היא קבורה? האם כיפות הזהב אמיתיות? מה הקשר בין הדורמיציון לקבר מרים בקדרון? איזה אתרים ארכיאולוגיים מעניינים יש באלכסנדר נייבסקי? האם מקום קבורת ישוע בתוך חומות…