Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

YNET

מקדונלדס במצדה?? – 2011

בקיץ 2011 הוחלט לפתח את האגף התחתון של מרכז המבקרים של מצדה למתחם קניות. זוהי ההתפתחות האחרונה בסדרה של פיתוחים מיסחריים שונים שנעשים במצדה בשנים האחרונות, שכל תכליתם, כך נראה, הוא לייצר עוד כסף עבור הרט”ג. ביטאתי את הסתייגותי מהמגמה…