Contact Me
Home Img

מבחן חורף חלק ב 2012

                                                                                                   חשון תשע”ג

                                                                                                                                    נובמבר 2012

                                                                                                                                    2012-0015-634

 

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות

 

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

קבוצת תיירים בני שישים וחמש ומעלה בחרה להכיר את צפון ארץ ישראל באזור רמת הגולן והחרמון. היציאה לסיור מנוה אטיב ביום ב’ בשעה 08:00, הלינה בלילה בנוה אטיב והסיום ביום ג’ בשעה 19:00 בקצרין.

הערות:

  1.  על הסיור לייצג לפחות ארבעה היבטים שונים: גיאולוגיה, חי וצומח, חקלאות, היסטוריה, ארכיאולוגיה, דרכים, התיישבות, דתות וכו’.
  2. חובה לכלול בסיור את האתרים והמוקדים הבאים: החרמון, אתרי תיירות בקצרין ושמורת גמלא- יש להקדיש לפחות שעתיים לכל אתר.
  3. אין לכלול את האתרים הבאים:  עמק החולה והאגמון, שמורת תל דן, בית אוסישקין  וחורשת טל.
  4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לאזור.

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת פרוטסטנטים מתעניינת בנושאים הקשורים לנוף, להיסטוריה של ארץ ישראל ולאתרים הקשורים לאמונתם. היציאה לסיור ביום ב’ בשעה 08:00 מבית מלון בתל אביב, הסיום ביום ג’ בשעה 19:00 בבית מלון בירושלים.

הערות:

  1. חובה לחלק את הסיור כלהלן: ביום הראשון יש לכלול את יפו, שפלת יהודה והרי ירושלים. היום השני יהיה כולו בירושלים.
  2. על הסיור להיות מגוון ולכלול אתרים מסוגים שונים הקשורים לנושא שהוגדר.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת מטיילים ישראלים יוצאת לסיור להכרת מדבר יהודה מצומת קליה (הלידו) דרומה עד צומת הערבה. היציאה לסיור ביום ב’ בשעה 08:00 מצומת קליה (הלידו), הלינה בבית ספר שדה עין גדי או בבית הארחה במצדה, הסיום ביום ג’ בשעה 19:00 בצומת הערבה.

הערות:

  1. חובה לכלול ביקור בן שעתיים לפחות בקומראן, חצי יום במצדה וחצי יום בנאת עין גדי.
  2. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לתחום ההיסטוריה או הארכיאולוגיה.

                                                                                                          בהצלחה!